Szczepionka przeciw COVID-19

Po jakim czasie podajemy dawkę przypominającą szczepionki p/COVID-19?

Dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 podajemy osobom w wieku ≥12 lat w odstępie co najmniej 3 miesiące po szczepieniu podstawowym.

Osoby zaszczepione jednodawkowym preparatem COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson &Johnson) dawkę przypominającą powinny przyjąć po co najmniej 2 miesiącach po szczepieniu podstawowym.

W przypadku kiedy szczepienie podstawowe realizowano preparatem mRNA (Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna)) lub preparatem wektorowym Vaxzevria (AstraZeneca), jako dawka przypominająca, zalecane jest podanie szczepionki mRNA w odstępie co najmniej 3. miesięcy.

W przypadku kiedy szczepienie podstawowe realizowano preparatem wektorowym COVID-19 Vaccine Janssen jako dawkę przypominającą zalecane jest podanie szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen lub szczepionki mRNA w odstępie co najmniej 2. miesięcy.

Jako dawkę przypominającą można stosować:

 • szczepionkę mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech), w pełnej dawce (30 µg) – 0,3 ml,
 • szczepionkę mRNA  Spikevax (Moderna) połowa dawki (50 µg) – 0,25 ml,
 • szczepionkę wektorową COVID-19 Vaccine Janssen, w pełnej dawce 0,5 ml

Jako dawkę przypominającą stosujemy szczepionkę podawaną w podstawowym schemacie szczepienia lub z zachowaniem kolejności szczepienia schemat podstawowy szczepionką wektorową + dawka przypominająca szczepionki mRNA.

Szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen może być warunkowo podana jako dawka przypominająca po szczepieniu podstawowym szczepionką mRNA z zachowaniem odstępu co najmniej 3 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Czy szczepionki zaktualizowane dla wariantu Omikron różnią się między sobą?

Szczepionki przeciw COVID-19 zaktualizowane dla wariantu Omikron zostały zaadaptowane w celu lepszego dopasowania do krążących wariantów SARS-CoV-2. Szczepionki te mogą zwiększyć ochronę przed nowymi wariantami, zwłaszcza przeciw wariantowi Omicron i wariantom pokrewnym.

W skład szczepionek zaktualizowanych dla wariantu Omikron wchodzi:

 • mRNA oryginalnego szczepu SARS-CoV-2, ten sam, który znajduje się w oryginalnych (wyjściowych) szczepionkach przeciw COVID-19, które są stosowane od grudnia 2020 r. w programie szczepień przeciw COVID-19

oraz

 • mRNA wariantu Omikron (podwariantu BA.1 lub BA4 i BA.5).

W punktach szczepień mogą być dostępne następujące szczepionki o zaktualizowanym składzie dla wariantu Omikron:

Szczepionki zaktualizowane dla podwariantu Omicron BA.1.:

 • szczepionka Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1. (Moderna)
 • szczepionka Comirnaty Original/Omicron BA.1. (Pfizer-BioNTech)

Szczepionka zaktualizowana dla podwariantu Omicron BA.4/BA.5.:

 • szczepionka  Comirnaty Original/Omicron BA.4/BA.5. (Pfizer-BioNtech)

 

Kluczowe informacje:

 • Europejska Agencja Leków wydała rekomendacje, że wszystkie zatwierdzone szczepionki zaktualizowane dla wariantu Omikron rozszerzą odporność przeciw wariantom budzącym obawy, zwłaszcza wariantowi Omicron i pokrewnym podwariantom.
 • Obecnie nie można wskazać, które szczepionki zaktualizowane zapewnią najwyższą ochronę, ponieważ nie można przewidzieć, jakie warianty wirusa pojawią się i będą krążyć w okresie jesienno-zimowym. Wszystkie obecnie dopuszczone do obrotu szczepionki zaktualizowane należy uznać za porównywalne.
 • Nie można przewidzieć, jak wirus będzie się rozwijał w przyszłości i jakie jego warianty będą krążyły w okresie jesienno-zimowym. Nie można przewidzieć, czy wystąpią znaczące różnice w ochronie pomiędzy różnymi szczepionkami zaktualizowanymi.
 • Wszystkie obecnie dopuszczone szczepionki zaktualizowane należy uznać za podobne. Nie ma większego znaczenia, którą zaktualizowaną szczepionką się zaszczepimy. Najważniejsze jest aby zaszczepić się dawką przypominającą i nie odwlekać tej decyzji. Pacjenci zgłaszający się na szczepienie powinni otrzymywać szczepionkę zaktualizowaną, która aktualnie znajduje się w posiadaniu punktu szczepień.
 • Wyniki badań z zastosowaniem szczepionek zaktualizowanych dla wariantu Omicron wykazały pozytywny profil bezpieczeństwa, potwierdzoną skuteczność i jakość.
 • Działania niepożądane obserwowane po zastosowaniu zaktualizowanych szczepionek były podobne do tych obserwowanych po zastosowaniu szczepionek oryginalnych i były zazwyczaj łagodne i krótkotrwałe.

Terminowe szczepienie jest ważniejsze niż to, która zaktualizowana szczepionka zostanie podana jako dawka przypominająca.

Na podstawie jakich badań zarejestrowano szczepionki przeciw COVID-19 zaktualizowane dla wariantu Omikron?  

Europejska Agencja Leków pozytywnie zarekomendowała rejestrację szczepionek zaktualizowanych dla wariantu Omikron na podstawie wyników oceny ich jakości, bezpieczeństwa, immunogenności i skuteczności klinicznej:

 • Ocena zaktualizowanej szczepionki Spikevax Original/Omicron BA.1 (Moderna) opierała się na wynikach badania z udziałem ponad 800 osób w wieku ≥18 lat zaszczepionych uprzednio 3 dawkami monowalentnej Spikevax (2 dawki podstawowe i 1 przypominająca). Podanie szczepionki Spikevax Original/Omicron BA.1 jako dawki przypominającej wywołało silniejszą odpowiedź immunologiczną przeciwko szczepowi SARS-CoV-2 i podwariantowi Omicron BA.1, w porównaniu z dawką przypominającą oryginalnej szczepionki Spikevax. W badaniu porównano stężenie przeciwciał u osób wcześniej zaszczepionych, serią podstawową i dawką przypominającą szczepionki Spikevax i którym podano drugą dawkę przypominającą szczepionki Spikevax lub szczepionki dwuwalentnej Spikevax Original/Omicron BA.1.
 • Ocena zaktualizowanej szczepionki Comirnaty Original/Omicron BA.1 (Pfizer-BioNTech) opierała się na 2 badaniach bezpieczeństwa i immunogenności.  W pierwszym uczestniczyło ponad 1800 dorosłych w wieku powyżej 55 lat, którzy otrzymali wcześniej 3 dawki szczepionki Comirnaty (szczepienie podstawowe i przypominające) skierowanej wobec wariantu oryginalnego. Wykazano, że odpowiedź immunologiczna mierzona stężeniem przeciwciał na podwariant Omicron BA.1 była wyższa po podaniu drugiej dawki przypominającej szczepionki Comirnaty Original/Omicron BA.1 niż po podaniu dawki z oryginalną szczepionką Comirnaty. W drugim badaniu uczestniczyło ponad 800 osób w wieku 18–55 lat, które uprzednio również otrzymały 3 dawki Comirnaty i otrzymano podobne wyniki.
 • Wstępne dane wskazują, że odpowiedź immunologiczna indukowana przez zaktualizowane dla wariantu BA.1 szczepionki wykracza poza szczepy wchodzące w skład szczepionki i obejmuje również inne podwarianty Omicron, tj. BA.2, BA.2.75 i BA.5.
 • Ocena zaktualizowanej szczepionki Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (Pfizer-BioNtech) opierała się na wynikach badań klinicznych bezpieczeństwa i immunogenności wcześniej zarejestrowanej szczepionki Comirnaty Original/Omicron BA.1, danych dotyczących jej jakości i procesu wytwarzania, które potwierdziły, że spełnia ona unijne normy jakości oraz danych z badań nieklinicznych na modelu zwierzęcym, gdzie wykazano, że preparat Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 wywołuje odpowiednią odporność przeciw szczepom, na które jest ukierunkowany.
 • Działania niepożądane obserwowane po zastosowaniu zaktualizowanych szczepionek były podobne do tych obserwowanych po zastosowaniu szczepionek oryginalnych i były zazwyczaj łagodne i krótkotrwałe.
 • Decyzję dotyczącą stosowania zaktualizowanych szczepionek mRNA u nastolatków w wieku 12–17 lat podjęto na podstawie danych klinicznych dotyczące immunogenności i skuteczności oryginalnych szczepionek mRNA przeciwko COVID-19 w tej grupie wiekowej oraz ich podobieństwa do danych z badań dotyczących dorosłych.

Europejska Agencja Leków wydała rekomendacje, że wszystkie zatwierdzone szczepionki zaktualizowane dla wariantu Omikron rozszerzą odporność przeciw wariantom budzącym obawy, zwłaszcza wariantowi Omikron i pokrewnym podwariantom.

Obecnie nie można wskazać, które szczepionki zaktualizowane zapewnią najwyższą ochronę, ponieważ nie można przewidzieć, jakie warianty wirusa pojawią się i będą krążyć w okresie jesienno-zimowym. Wszystkie obecnie dopuszczone do obrotu szczepionki zaktualizowane należy uznać za porównywalne.

(więcej)

W jakim czasie po przechorowaniu COVID-19 można przeprowadzić kolejne szczepienie?

Szczepienie przeciw COVID-19 osób, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (ozdrowieńcy) można rozważyć szczepienie przeciw COVID-19 w odstępie co najmniej 3 miesięcy od infekcji SARS-CoV-2.

Przebycie COVID-19 w przeszłości nie stanowi przeciwwskazania do szczepień.

Szczepienie zaktualizowaną szczepionką przeciw COVID-19 zaleca się wszystkim osobom w wieku >12 lat, niezależnie od wcześniejszego przebycia zakażenia SARS-CoV-2 (objawowego lub bezobjawowego), również osobom z przedłużającymi się objawami COVID-19.

U osób aktualnie zakażonych SARS-CoV-2 szczepienie należy opóźnić przynajmniej do momentu ustąpienia ostrych objawów choroby (jeżeli przebieg jest objawowy) i zakończenia izolacji.

U ozdrowieńców można rozważyć odroczenie szczepienia szczepionka zaktualizowaną dla podwariantu XBB1.5 o 3 miesiące od wystąpienia objawów COVID-19 lub otrzymania dodatniego wyniku badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

Badania wykazały, że wydłużenie czasu pomiędzy zakażeniem a szczepieniem może skutkować poprawą odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Zaobserwowano także niskie ryzyko ponownego zakażenia w ciągu tygodni lub miesięcy po zakażeniu. Przy podejmowaniu decyzji, czy opóźnić zaszczepienie się przeciwko COVID-19 po zakażeniu, należy wziąć pod uwagę indywidualne czynniki, takie jak ryzyko wystąpienia ciężkiej choroby COVID-19 lub charakterystyka dominującego szczepu SARS-CoV-2.

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2024