Listę zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych należy czytać ze zrozumieniem

Opublikowano w dniu: 29 grudnia 2021

27 grudnia br. w Gazecie Prawnej opublikowano wywiad z dr Jackiem Mrukowiczem z Polskiego Instytutu Evidence Based Medicine w Krakowie, redaktorem naczelnym czasopisma „Medycyna Praktyczna Szczepienia”, na temat bezpieczeństwa szczepionek i niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). Ekspert wyjaśnia, że lista niepożądanych odczynów poszczepiennych dostępna na stronie NIZP PZH-PIB stanowi listę niepożądanych zdarzeń, które wystąpiły w okresie po szczepieniu p/COVID-19. Podkreśla, że kluczowym jest wiedza, że jeśli jakieś zdarzenie zdrowotne występuje w okresie po szczepieniu, to nie znaczy automatycznie, że wystąpiło w wyniku szczepienia.

Zestawienia zdarzeń niepożądanych wymieniane w raportach NIZP PZH-PIB stanowią jedynie wstępny element analizy prowadzonej już na poziomie Unii Europejskiej w Europejskiej Agencji Leków (EMA). Krajowe mechanizmy zgłaszania zdarzeń niepożądanych występujących po szczepionkach p/COVID-19 są częścią unijnego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem produktów leczniczych, w tym szczepionek koordynowanego przez Europejską Agencję Leków w ramach bazy EudraVigilance w EMA. Do tej bazy trafiają zgłoszenia NOP z poszczególnych krajów, w tym zgłoszenia zgromadzone w polskim systemie, tak zgłoszone przez lekarzy (za pośrednictwem Inspekcji Sanitarnej) jak i bezpośrednio przez pacjentów (za pośrednictwem URPLWMiPB).

Dr Mrukowicz w wywiadzie wyjaśnia jak czuły jest system nadzoru nad NOP, jak identyfikowane są sygnały o występowaniu ciężkich, rzadkich NOP, jak ustalany jest związek przyczynowy danego zdarzenia niepożądanego ze szczepieniem, jakie ciężkie NOP zidentyfikowano dotychczas, jak należy interpretować dane o zgonach zgłoszonych w raporcie.

Analiza niepożądanych odczynów poszczepiennych prowadzona w EMA wskazuje jednoznacznie, że szczepienia p/COVID-19 są bezpieczne. „Prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkiego zdarzenia niepożądanego w okresie po szczepieniu to tysięczne części procenta” powiedział w wywiadzie dr Mrukowicz.

Na zakończenie wywiadu dr Mrukowicz podkreślił, że   „… od kilku tygodni w Polsce umiera codziennie kilkaset osób; to niemal wyłącznie osoby niezaszczepione. Tym śmierciom można byłoby zapobiec. Zależy mi na tym, żeby wszyscy rozumieli, na czym polega gromadzenie informacji o NOP, czym one naprawdę są i jak z nich korzystamy. I żeby nie bali się szczepień. Rezygnacja z nich to zła decyzja”.

Cały wywiad dostępny jest na stronie Gazety Prawnej.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading