Ewa Augustynowicz

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - PIB
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

Dr. hab. Ewa Augustynowicz jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (1989 r.). Pracuje w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH-PIB. Pełni funkcję redaktora portalu SZCZEPIENIA.INFO.

Ewa Augustynowicz przez wiele lat uczestniczyła w pracach państwowego laboratorium kontrolującego jakość szczepionek i produktów krwiopochodnych OMCL (Official Medicines Control Laboratory) mieszczącego się w Zakładzie Badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH. Uczestniczyła w biologicznych badaniach bezpieczeństwa, mocy oraz immunogenności szczepionek i produktów krwiopochodnych stosowanych u ludzi w badaniach kontroli przed zwolnieniem danej serii produktu do obrotu oraz w badaniach z rynku po ich dopuszczeniu do obrotu.

Uczestniczy w opracowywaniu opinii i ekspertyz z zakresu jakości szczepionek dla Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB), jest członkiem Podkomisji Farmakopei oraz  jest członkiem Zespołu Ekspertów  wymienionych na liście Europejskiej Agencji ds. Leków nominowanym przez URPLWMiPB. Od 2010 r. jest członkiem Komitetu CVMP Europejskiej Agencji ds. Leków z ramienia Ministerstwa Zdrowia. Od 2018 r. jest sekretarzem Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Od 2019 r. jest przewodniczącą Zespołu ds. Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia. Jest współautorem ponad 80 publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

Publikacje

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2024

Przeczytaj również