Paweł Stefanoff

Europejskie Centrum Kontroli Chorób (ECDC)

Dr hab. Paweł Stefanoff jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (1998), posiada tytuł doktora nauk medycznych (Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2003), Master of Science w dziedzinie epidemiologii (State University of New York at Albany, 2004) oraz dr hab. nauk o zdrowiu (Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2018).

Paweł Stefanoff jest aktualnie zatrudniony w Europejskim Centrum Kontroli Chorób (ECDC). W poprzednich latach pracował w publicznych instytucjach zdrowia publicznego w Polsce i Norwegii. Przez ponad 15 lat pracował w Zakładzie Epidemiologii NIZP-PZH, gdzie prowadził badania w dziedzinie epidemiologii chorób którym można zapobiec drogą szczepień. W 2007 roku zainicjował utworzenie i był pierwszym kierownikiem Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień w NIZP-PZH. W latach 2007-2011, był pomysłodawcą utworzenia portalu SZCZEPIENIA.INFO i jego pierwszym redaktorem naczelnym.  Uczestniczył również w trzech misjach Światowej Organizacji Zdrowia: przy koordynacji akcji szczepień przeciw poliomyelitis w Pakistanie (2012), przy zwalczaniu epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Gwinei (2015) oraz przy zwalczaniu epidemii cholery na Haiti (2017). Jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

Publikacje

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2024