Paweł Stefanoff

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet)
Dywizja Kontroli Chorób Zakaźnych i Zdrowia Środowiskowego

Dr hab. Paweł Stefanoff jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (1998), posiada tytuł doktora nauk medycznych (Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2003), Master of Science w dziedzinie epidemiologii (State University of New York at Albany, 2004) oraz dr hab. nauk o zdrowiu (Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2018).

Paweł jest aktualnie zatrudniony w Norweskim Instytucie Zdrowia Publicznego. Przez ponad 15 lat pracował w Zakładzie Epidemiologii NIZP-PZH, gdzie prowadził badania w dziedzinie epidemiologii chorób którym można zapobiec drogą szczepień. W 2007 roku zainicjował utworzenie i był pierwszym kierownikiem Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień w NIZP-PZH. W latach 2007-2011, był pomysłodawcą utworzenia portalu SZCZEPIENIA.INFO i jego pierwszym redaktorem naczelnym.  Uczestniczył również w trzech misjach Światowej Organizacji Zdrowia: przy koordynacji akcji szczepień przeciw poliomyelitis w Pakistanie (2012), przy zwalczaniu epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Gwinei (2015) oraz przy zwalczaniu epidemii cholery na Haiti (2017). Jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

Publikacje

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020