Polityka prywatności

Dane Osobowe

W czasie korzystania z portalu Szczepienia.info może Pani/Pan zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które Pani /Pan będzie proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Dane te będą wykorzystane tylko i wyłącznie do sformułowania odpowiedzi i przesłania jej na wskazany adres.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej Rozporządzeniem informujmy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH – PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,
  • NIZP PZH – PIB powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13 89,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do kontaktu z użyciem formularza kontaktowego i w celu subskrypcji newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
  • Pani/Pana dane osobowe są przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Prawa autorskie

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy, jako podmiot uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych, wyraża niniejszym zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie treści zamieszczonych na stronie Szczepienia.info www.szczepienia.pzh.gov.pl ( z wyłączeniem znaków towarowych)  przez użytkowników serwisu na zasadach licencji niewyłącznej dla celów informacyjnych i edukacyjnych. W ramach udzielonej zgody użytkownicy mogą pobierać, zapisywać, utrwalać, kopiować i rozpowszechniać treści w celach informacyjnych i edukacyjnych, z wyłączeniem możliwości rozporządzania nimi i wykorzystywania w celach komercyjnych, w tym w szczególności pobierania wynagrodzenia oraz z zachowaniem obowiązku każdorazowego podawania źródła (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy) i autorstwa  wykorzystywanych treści (w przypadku gdy treść oznaczona jest imieniem i nazwiskiem autora lub autorów). Wszelkie korzystanie z treści poza zakres udzielonej zgody lub bez zachowania obowiązku każdorazowego podawania źródła oraz autorstwa jest zabronione.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność

Dostęp do wiedzy, czyli materiały, publikacje, wszelkie treści są bezpłatne, a ich autorzy i Szczepienia.info nie odpowiadają za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania. Portal Szczepienia.info zastrzega sobie prawo do blokowania użytkowników, którzy złamali regulamin korzystania z serwisu.

Portal Szczepienia.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje jakie użytkownicy podejmą na podstawie informacji zawartej w portalu.

Wszelkie loga i nazwy firm umieszczone w portalu są zastrzeżone i zostały umieszczone na stronach i w wiadomościach portalu wyłącznie w celu identyfikacji.

Wszelkie oficjalne komunikaty dotyczące szczepień oraz ich bezpieczeństwa umieszczane są przez NIZP PZH – PIB na stronie internetowej www.szczepienia.info oraz kanale społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/Szczepienia.info/. NIZP PZH – PIB nie odpowiada za treści komunikatów umieszczonych na innych stronach internetowych.

Korzystając z portalu Facebook akceptują Państwo oświadczenie dotyczące praw i obowiązków, które powstało na podstawie Zasad Facebooka i stanowi regulamin, który określa stosunki pomiędzy serwisem a użytkownikami oraz wszystkimi innymi osobami korzystającymi z serwisu Facebook. Zgodnie z § 3 ust. 9 przedmiotowego regulaminu zabronione jest wykorzystanie serwisu Facebook do celów wprowadzających w błąd.

Cookies
Portal Szczepienia.info wykorzystuje cookies do poprawnej pracy systemu podserwisów i systemu reklamowego; nie wykorzystuje cookies do pobierania informacji z komputera czytelnika i gościa, prób zapisu informacji itp.

Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2023