Program Szczepień Ochronnych w 2024 roku

Program Szczepień Ochronnych w 2024 roku

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Szczepień Ochronnych w zakresie szczepień obowiązkowych i zalecanych:

Kalendarz szczepień dzieci i młodzieży na 2024 rok

Ostatnia aktualizacja: 2 stycznia 2024
Materiały źródłowe

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2024 (https://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2023/100/oryginal/akt.pdf).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych, dla których zakup szczepionek został objęty finansowaniem.

pokaż więcej