Szczepionka przeciw COVID-19

Jakie są objawy COVID-19?

Objawy COVID-19 są zbliżone do innych infekcji układu oddechowego i postawienie diagnozy wymaga wykonania badań laboratoryjnych. Najczęściej u zakażonych pacjentów obserwuje się:

 • gorączkę,
 • suchy kaszel,
 • ból gardła,
 • uczucie zmęczenia lub osłabienia.

Rzadziej występują:

 • bóle mięśniowe,
 • biegunka,
 • zapalenie spojówek,
 • ból głowy,
 • utrata węchu lub smaku,
 • wysypka lub odbarwienia na palcach rąk lub stóp.

W ciężkim przebiegu COVID-19 mogą wystąpić:

 • duszność,
 • ból/uczucie nacisku w klatce piersiowej,
 • zaburzenia mowy (afazja), zaburzenia ruchowe.

Co to jest PIMS?

Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19 (PIMS, pediatric inflammatory multisystem syndrome) lub MIS-C (multisystem inflammatory syndrom in children) oraz postać występująca u dorosłych (adults)- MIS-A jest późnym powikłaniem bezobjawowego lub objawowego zakażenia SARS-CoV-2, występującym po około 4 tygodniach od zakażenia. U podłoża PIMS leży dysregulacja immunologiczna prowadząca do nasilonego stanu zapalnego, obejmującego wiele narządów. Dzieci z PIMS wymagają leczenia szpitalnego, stosowania leków immunomodulujących, a niejednokrotnie intensywnej terapii. PIMS polega na uogólnionym stanie zapalnym, który uszkadza różne tkanki i narządy, czego skutkiem są typowe objawy: wysoka gorączka i uszkodzenia różnych narządów. PIMS może prowadzić do rozwoju powikłań sercowych ( w tym głównie ostrego zapalenia mięśnia sercowego)  lub wstrząsu.  Do najczęstszych trwałych powikłań choroby należą tętniaki tętnic wieńcowych , które mogą wystąpić niezależnie od ciężkości przebiegu choroby.

Częstość występowania przypadków PIMS szacowana jest na 1/3000 dzieci zakażonych SARS-Cov-2.

Śmiertelność PIMS  w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych wynosi 2%.

Pierwsze przypadki PIMS stwierdzono w Polsce w maju 2020 roku. Od października 2020 roku obserwowano znaczne zwiększenie liczby przypadków tej choroby, co odzwierciedlało zwiększona zapadalność na zakażenie SARS-CoV-2 w populacji dziecięcej.

Wykazano wysoką skuteczność szczepień przeciw COVID-19 w profilaktyce PIMS u nastolatków. Z badania Zambrano L.D. i wsp. (2022) wynika, że korzyści ze szczepienia przeciw COVID-19 u dzieci i młodzieży są większe niż wyjściowo oceniano. Szczepionka zapobiega powikłaniom po COVID-19 w postaci PIMS u dzieci w wieku 12-18 lat w 91 %. Wykazano, że 95% młodzieży hospitalizowanej z powodu PIMS i 100% pacjentów w stanie krytycznym wymagających podtrzymywania życia nie była zaszczepiona przeciw COVID-19. 39% niezaszczepionych pacjentów z PIMS wymagało podłączenia do aparatury podtrzymującej życie. Żadna osoba w wieku 12-18 lat zaszczepiona dwoma dawkami, u której wystąpił PIMS nie wymagała podłączenia do aparatury podtrzymującej życie.

Dysponujemy obecnie wystarczającymi danymi, aby stwierdzić, że dla populacji ogólnej dzieci w wieku 5-18 lat szczepienia przeciw COVID-19 należy uznać za skuteczną metodę profilaktyki PIMS, a nie czynnik ryzyka rozwoju tego powikłania.

Jak można odróżnić objawy zachorowania COVID-19 od objawów przeziębienia i grypy?

PRZEZIĘBIENIE to infekcja górnych dróg oddechowych, wywoływana przez ponad 200 różnych wirusów, najczęściej rynowirusy. Do objawów przeziębienia należą:
• ból gardła
• katar
• kaszel
• kichanie
• bóle głowy, rzadko
• bóle mięśniowe
• gorączka rzadko, niewysoka
Objawy narastają stopniowo, w większości przypadków w ciągu 7-10 dni następuje powrót do zdrowia. Przeziębienie jest łagodną chorobą, z reguły nie występują powikłania (u osób z astmą oskrzelową lub innymi przewlekłymi chorobami układu oddechowego oraz niedoborem odporności może dojść do rozwoju zapalenia oskrzeli i/lub zapalenia płuc).
GRYPA SEZONOWA to ostra infekcja górnych dróg oddechowych wywoływana przez wirusy grypy.
Objawy pojawiają się nagle:
• gorączka lub subiektywne poczucie gorączki, dreszcze
• kaszel, zwykle suchy
• ból gardła
• katar lub zatkany nos
• bóle mięśniowe i stawowe
• bóle głowy
• zmęczenie
• u niektórych pacjentów wymioty i biegunka (częściej u dzieci niż dorosłych)
Dominują objawy ogólne nad objawami ze strony dróg oddechowych. Gorączka i pozostałe objawy ogólne ustępują na ogół w ciągu tygodnia, kaszel utrzymuje się zwykle dłużej (2 tygodnie lub więcej). W większości przypadków grypa jest cięższą choroba niż przeziębienie, mogą wystąpić poważne powikłania, także u osób bez innych obciążeń zdrowotnych. Do grup ryzyka należą: kobiety ciężarne, dzieci do końca 5. roku życia, osoby w wieku ≥65 lat, pacjenci z chorobami przewlekłymi układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego, nerek, z cukrzycą, chorobami nowotworowymi, niedoborem odporności.
Obraz kliniczny (mimo pewnych różnic) może być bardzo podobny zarówno do przeziębienia, jak i COVID-19, dla potwierdzenia rozpoznania konieczne jest wykonanie badań diagnostycznych (wymaz z nosogardła na badanie RT-PCR lub szybki test antygenowy).
COVID-19 to choroba wywoływana przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2, związanego z ciężkim zespołem niewydolności oddechowej. Objawy COVID-19 poza utratą węchu i/lub smaku, mogą wystąpić w przebiegu grypy. Utrata węchu i/lub smaku jest charakterystyczna dla COVID-19, rzadko występuje w innych zakażeniach wirusowych. Przy braku tego objawu, odróżnienie grypy od COVID-19 jest możliwe jedynie na podstawie badania wymazu z nosa i gardła (metodą RT-PCR) w kierunku SARS-CoV-2 lub badania antygenowego.
Warto pamiętać, że zarówno grypa sezonowa, jak i zakażenie SARS-CoV-2 mogą przebiegać bez gorączki, z bardzo skąpymi objawami.

Ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2022