Szczepionka przeciw COVID-19

Jak zgłosić szczepienie p/COVID-19 wykonane zagranicą, aby otrzymać dawkę przypominającą w Polsce?  

Po wprowadzeniu danych dotyczących szczepienia p/COVID-19 do krajowego systemu ewidencji szczepień, dawkę przypominającą szczepienia p/COVID-19 można przyjąć także w Polsce.

Uznanie szczepienia podstawowego przeciw COVID-19, wykonanego poza granicami UE, możliwe jest wyłącznie w przypadku szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (UE) lub równoważnych tym szczepionkom, które zostały ujęte w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium RP.

Uznanie szczepienia przypominającego wykonanego za granicą możliwe jest wyłącznie w przypadku szczepionek stosowanych jako dawka przypominająca w Polsce.

Szczegóły w komunikacie Ministra Zdrowia oraz na oficjalnej stronie poświęconej szczepieniom p/COVID-19.   

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2024