Szczepionka przeciw COVID-19

Do której grupy należą szczepionki przeciw COVID-19, „żywych” czy „zabitych”?

Lekarze stosują podział szczepionek na dwie grupy:

  • ZABITE (inaktywowane, nieżywe), np. DTP (szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi), IPV (inaktywowana szczepionka przeciw polio), szczepionka przeciw grypie (we wstrzyknięciu), szczepionka przeciw pneumokokom, szczepionka przeciw meningokokom,
  • ŻYWE (atenuowane z osłabionym wirusem lub bakterią), np. MMR (szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce), szczepionka przeciw ospie wietrznej, szczepionka przeciw rotawirusom, szczepionka BCG przeciw gruźlicy, szczepionka przeciw grypie (donosowa).

Podział ten ma swoje odbicie w procesie kwalifikacji do szczepienia. Warunkuje wymagane odstępy pomiędzy poszczególnymi szczepionkami oraz przeciwwskazania do ich podania w określonych grupach pacjentów. Np. podanie dwóch szczepionek żywych na różnych wizytach szczepiennych wymaga zachowania odstępu co najmniej 4 tygodni. Z kolei szczepionki żywe nie powinny być podawane w określonych grupach pacjentów, np. z zaburzeniami układu odporności.

Szczepionki przeciw COVID-19, tak mRNA [Comirnaty (Pfizer) i Moderna] jak i wektorowe [Vaxzevria (AstraZeneca) i Janssen] traktujemy w procesie kwalifikacji do szczepienia tak samo jak szczepionki z grupy szczepionek „zabitych/nieżywych”.

Szczepionki przeciw COVID-19 nie zawierają ŻADNYCH wirusów zdolnych do replikacji (podziału):

  • szczepionki mRNA zawierają fragment mRNA wirusa SARS-CoV-2 kodujący białko S kolca,
  • szczepionki wektorowe zawierają defektywny, niezdolny do replikacji (podziału) adenowirus (wektor) z wbudowanym fragmentem materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 kodującym białko S kolca.

Co oznacza termin „w pełni zaszczepiony” przeciw COVID-19?

Termin „w pełni zaszczepiony” przeciw COVID-19 odnosi się do osób, które zakończyły podstawowy schemat szczepienia (najczęściej to 2 dawki szczepionki).

Termin „aktualnie zaszczepiony” przeciw COVID-19 odnosi się do osób, które otrzymały wszystkie dawki szczepionki (schemat podstawowy oraz zalecane dawki przypominające) zalecane dla wieku i stanu zdrowia.

 

Jak wygląda rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 obcokrajowca?

  • Cudzoziemcy z prawem pobytu podlegają szczepieniom przeciw COVID-19 na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
  • Osoby, które mają prawo pobytu w Polsce powinni zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego w celu wystawienia e-skierowania na szczepienie.
  • Lekarz POZ powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gov.pl. W trakcie wystawiania skierowania w polu dane pacjenta lekarz powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu tożsamości, jakim posługuje się obcokrajowiec (numer paszportu lub zagranicznego dowodu osobistego). Wskazany w e-skierowaniu dokument obcokrajowiec powinien zabrać ze sobą na szczepienie w celu identyfikacji pacjenta i wypełnienia karty szczepień.
  • Na podstawie wystawionego w systemie e-skierowania obcokrajowiec może zarejestrować się na szczepienie za pośrednictwem przeznaczonej do tego infolinii pod numerem 989, wysyłając SMS o treści SzczepimySie na numer 664 908 556 lub bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień.
  • Na każdym etapie procesu realizacji szczepienia obcokrajowiec powinien posługiwać się dokładnie tym samym dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania.
  • Szczepienia przeciw COVID-19 dla obcokrajowców przebywających w Polsce są bezpłatne.

Źródło: Szczepienie przeciwko COVID-19 obcokrajowców przebywających w Polsce. Medycyna Praktyczna/Szczepienia.

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2023