Szczepionka przeciw COVID-19

Jak zgłosić szczepienie p/COVID-19 wykonane zagranicą?

Osoba zaszczepiona przeciw COVID-19 zagranicą, która chce otrzymać dawkę przypominającą w Polsce oraz Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC) powinna zgłosić się do punktu szczepień wraz z wymaganymi dokumentami.

Szczepienia przeciw COVID-19 przyjęte poza granicami Polski można zarejestrować w wybranym punkcie szczepień.

Osoba zaszczepiona zagranicą, która nie ma jeszcze wydanego certyfikatu UCC powinna przedstawić w punkcie szczepień wymagane dokumenty:

  1. Oryginał i kopię dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia.
  2. Tłumaczenie przysięgłe dokumentu, o którym mowa w pkt 1.
  3. Podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dostarczone dokumenty (za wyjątkiem oryginału zaświadczenia) włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień.

Osoba, która posiada certyfikat UCC wydany w innym kraju, może poprosić o wprowadzenie danych o szczepieniu do krajowego systemu ewidencji szczepień w Polsce.

W tym celu należy zgłosić się do wybranego punktu szczepień i przedstawić:

  1. Oryginał i kopię UCC, potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju. Nie wymaga się, aby certyfikat UCC był tłumaczony na język polski.
  2. Podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Kopię UCC włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień.

Niezbędne jest przedstawienie UCC potwierdzającego przyjęcie każdej z dawek szczepionki p/COVID-19.

Szczegóły w komunikacie Ministra Zdrowia oraz na oficjalnej stronie poświęconej szczepieniom p/COVID-19.   

Jak można uzyskać Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC)?

Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC) zostanie wygenerowany automatycznie po wprowadzeniu danych o szczepieniu przeciw COVID-19 do krajowego systemu ewidencji szczepień w Polsce.

Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC) można:

  • samodzielnie pobrać i wydrukować z Internetowego Konta Pacjenta
  • pobrać z aplikacji mobilnej „mObywatel”,
  • poprosić o wydrukowanie UCC podczas wizyty w wybranym punkcie szczepień p/COVID-19 lub w placówce POZ.

Szczegóły w komunikacie Ministra Zdrowia.

Jaka jest ważność certyfikatu szczepionkowego?

W Polsce Unijny Certyfikat Covidowy (UCC) od 26.04.2022 r. jest ważny bezterminowo dla osób dorosłych, które przyjęły trzecią, przypominającą dawkę szczepionki przeciw COVID-19.

UCC dla dzieci do 18 roku życia jest bezterminowy w całej UE.

Rada i Parlament Europejski przedłużyły ważność unijnego certyfikatu COVId-19 do 30 czerwca 2023 roku. Podróżni mogą nadal używać swoich certyfikatów przy wjeździe do krajów UE, które ich wymagają. Państwa członkowskie nie są jednak zobowiązane do stosowania certyfikatów.

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2024