Jakie są ogólne zasady stosowania szczepionek?

Jak należy udokumentować przeprowadzenie szczepienia?

Informacje na temat przeprowadzonych szczepień powinny być umieszczone w karcie uodpornienia, w książeczce szczepień i dokumentacji medycznej.

W karcie uodpornienia dokonywana jest adnotacja lekarza o powiadomieniu rodzica/prawnego opiekuna dziecka/pełnoletniej osoby szczepionej o obowiązku poddania się wybranym szczepieniom ochronnym oraz poinformowaniu o szczepieniach zalecanych. W dokumentacji medycznej pacjenta odnotowywane są informacje o woli lub sprzeciwie wykonania szczepienia obowiązkowego lub zalecanego, a także informacje lekarza, dotyczące badania kwalifikacyjnego i szczepienia.

Fakt wykonania szczepień obowiązkowych lub zalecanych w innej placówce jest odnotowywany w karcie uodpornienia na podstawie zaświadczenia lekarskiego o wykonaniu szczepień (przedstawione zaświadczenie lekarskie jest dołączane do karty uodpornienia).

W książeczce szczepień odnotowywane są: data i godzina wykonania szczepienia, nazwa szczepionki, nr serii szczepionki, podpis osoby wykonującej szczepienie. W karcie uodpornienia odnotowywane są te same informacje, a dodatkowo: miejsce podania szczepionki. Wpisy w karcie uodpornienia oraz książeczce szczepień powinny być prowadzone czytelnym pismem odręcznym. Jeżeli to możliwe w wielu sytuacjach wpisy są uzupełniane etykietą z opakowania bezpośredniego szczepionki z nazwą handlową i numerem serii.

Wpisy w karcie uodpornienia oraz książeczce szczepień powinny być ze sobą zgodne.

Karty uodpornienia są przechowywane w  kartotece placówki zdrowotnej w sposób umożliwiający łatwe odnalezienie. Książeczka szczepień może być częścią książeczki zdrowia lub oddzielnym dokumentem.

Prawidłowe dokumentowanie zaszczepienia pacjenta szczepionkami obowiązkowymi i zalecanymi jest podstawowym dowodem odbytych szczepień i stanu uodpornienia pacjenta.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia książeczki szczepień możliwe jest wydanie jej duplikatu na podstawie karty uodpornienia.

Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2022
Materiały źródłowe
  • Andrew T. Kroger, Ciro V. Sumaya, Larry K. Pickering. General recommendations on immunization. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Morbidity and Mortality Weekly Report, 2011; 60 (RR-02): 1–60
  • Taddio A., McMurtry C.M., Shah V. i wsp.: Reducing pain during vaccine injections: clinical practice guideline. CMAJ, 2015; 187: 975–982.
  • Rubin LG i wsp. 2013 IDSA Clinical Practice Guideline for vaccination of the immunocompromised host. Clin INfect Dis, 2014, 58, e44-e100.
  • Doherty M. i wsp. Vacccination of special populations: protecting the vulnerable. Vaccine 2016, 34, 6681-90.
  • General recommendations on immunization. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR, 2011; 60 (RR-02): 1–60.
    Przetłumaczoną wersję ww wytycznych Amerykańskiego Komitetu ds Szczepień Ochronnych (ACIP) można znaleźć na stronie Medycyna Praktyczna/Szczepienia  
  • CDC: General recommendations on immunization. cdc.gov/vaccines/pubs/aciplist.htm
  • AAP: Red Book: Report of the Committee on Infectious Diseases, aapredbook.org
  • Wysocki J., Mrukowicz J. Jak rozmawiać z rodzicami o szczepieniach dzieci. Praktyczny przewodnik dla lekarzy i pielęgniarek.  Medycyna Praktyczna. Wyd. spec. 3/2013.
pokaż więcej