Anna Góralewska

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie

Anna Góralewska jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie (1981). Posiada specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie pediatrii (1989) oraz specjalizację w dziedzinie epidemiologii (2010).

Anna Góralewska posiada w swoim ponad 30-letnim dorobku zawodowym: kilkanaście lat pracy klinicznej i ambulatoryjnej w zakresie pediatrii oraz kilkanaście lat pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej w nadzorze epidemiologicznym,  w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie –  jako Kierownik Sekcji Szczepień Ochronnych, a następnie Kierownik Oddziału Epidemiologii. Ponadto od kilkunastu lat zajmuje się realizacją szczepień ochronnych w ramach poradnictwa medycyny podróży, a także działalnością szkoleniową w zakresie podstaw prawnych i zasad realizacji szczepień ochronnych.

 

 

Publikacje

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2022