Iwona Paradowska-Stankiewicz

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH- PIB
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

Dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, prof. NIZP PZH-PIB jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2002 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, w 2011 r. tytuł specjalisty w dziedzinie epidemiologii. Od 2013 roku pełni funkcję krajowego konsultanta w dziedzinie epidemiologii.

Od początku drogi zawodowej zajmuje się epidemiologią – najpierw przez 12 lat epidemiologią chorób niezakaźnych  w Katedrze Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w szczególności zagadnieniami prawidłowego żywienia człowieka, sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz chorobami dietozależnymi. Od 2009 r. do chwili obecnej pracuje w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, gdzie od 2011 r. zajmuje stanowisko Kierownika Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień, jak również pełni funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru (od 2012 r.).

Na co dzień zajmuje się analizą sytuacji epidemiologicznej chorób zwalczanych drogą szczepień, koordynowaniem nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi, niepożądanymi odczynami poszczepiennymi oraz prowadzeniem badań naukowych w ramach projektów polskich i zagranicznych. Jest uczestnikiem wielu spotkań Grup Ekspertów z zakresu szczepień w Polsce i zagranicą. Bierze czynny udział w licznych konferencjach, szkoleniach specjalistycznych. W jej dorobku naukowym znajduje się ponad 200 publikacji w czasopismach naukowych i specjalistycznych.

Publikacje

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2024

Przeczytaj również