Iwona Paradowska-Stankiewicz

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH,
Zakład Epidemiologii

Dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz  jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1995). W 2002 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, w 2011 r. tytuł specjalisty w dziedzinie epidemiologii (2011). Od 2013 roku pełni funkcję krajowego konsultanta w dziedzinie epidemiologii.

Przez 12 lat Iwona była związana z Katedrą Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w której zajmowała się epidemiologią chorób niezakaźnych, a w szczególności zagadnieniami prawidłowego żywienia człowieka, sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz chorobami dietozależnymi. Od 2009 roku pracuje w Zakładzie Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH. Od 2010 roku zajmuje stanowisko Kierownika Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień (2011), jak również pełni funkcje Zastępcy Kierownika Zakładu Epidemiologii (2012).

Na co dzień Iwona zajmuje się analizą sytuacji epidemiologicznej chorób zwalczanych drogą szczepień, koordynowaniem nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi, niepożądanymi odczynami poszczepiennymi w Polsce oraz prowadzeniem badań naukowych w ramach projektów polskich i zagranicznych. Jest uczestnikiem wielu spotkań Grup Ekspertów z zakresu szczepień w Polsce i zagranicą. Bierze czynny udział w licznych konferencjach, szkoleniach specjalistycznych. W jej dorobku naukowym znajduje się ponad 70 publikacji w czasopismach specjalistycznych.

Publikacje

Ostatnia aktualizacja: 29 lipca 2020

Przeczytaj również