Szczepionka przeciw odrze

Jak wyglądają schematy szczepień przeciw odrze, śwince i różyczce w różnych krajach?

Schemat szczepień przeciw odrze obejmuje podanie dwóch dawek szczepionki MMR przeciw odrze, śwince i różyczce. Wynika to stąd, że po podaniu 1 dawki odporność na odrę występuje u ok. 90-95% zaszczepionych. Dopiero podanie drugiej dawki szczepionki prowadzi do uodpornienia 98-99% zaszczepionych.

Zgodnie z zaleceniami pierwszą dawkę szczepionki MMR podajemy nie wcześniej niż po ukończeniu przez dziecko 12 miesięcy. Druga dawka podawana jest w różnych krajach w różnym czasie. Obowiązuje w tym wypadku minimalny odstęp pomiędzy pierwszą a drugą dawką szczepionki- 4 tygodnie.

W Polsce pierwszą dawkę szczepionki MMR podajemy w wieku 13–15 miesięcy, drugą w wieku 6 lat.

W Stanach Zjednoczonych pierwsza dawka szczepionki podawana jest w wieku 12–15 miesięcy, druga w wieku 4-6 lat.

W krajach europejskich drugą dawkę podaje się w różnym czasie. W kilku krajach drugą dawkę podaje się 4 tygodnie po pierwszej (np. w Austrii) lub w 2. roku życia (np. we Francji, Niemczech, Szwajcarii). W niektórych krajach druga dawka podawana jest między 4 a 6 m.ż. (Dania, Finlandia, Grecja, Irlandia, Włochy, Polska). Są też kraje, w których drugą dawkę MMR podaje się później, na przykład w 10. roku życia (Belgia, Słowacja), a nawet dopiero w 13. roku życia (Estonia, Norwegia).

Na Ukrainie pierwsza dawka podawana jest po ukończeniu 12 m.ż., druga dawka w wieku 6 lat.

W Argentynie, Brazylii, Ekwadorze pierwsza dawka szczepionki podawana jest po ukończeniu 12 miesięcy, druga podawana jest po kolejnych 3-6 miesiącach.

W sytuacjach wyjątkowych ze wskazań epidemiologicznych lub w sytuacji zwiększonego narażenia na odrę w niektórych krajach realizowane są szczepienia niemowląt po ukończeniu 6 mies. życia. Jednak dawki podanej w drugim półroczu życia dziecka nie należy wliczać do schematu szczepienia, a po ukończeniu 12 mies. życia dziecko należy zaszczepić 2 dawkami MMR zgodnie z obowiązującym w danym kraju kalendarzem szczepień. Takie zalecenia są znane na Ukrainie oraz Stanach Zjednoczonych (w przypadku planowanych podróży z niemowlęciem).

Szczepienie MMR jest obowiązkowe w Polsce, Bułgarii, Łotwie, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, we Włoszech, Słowacji, Słowenii, Francji.

Szczegółowe informacje na temat schematu szczepień w krajach Unii Europejskiej można znaleźć na stronie ECDC.

Czy szczepionka MMR może być podawana przy alergii na białko jaja kurzego?

W skład szczepionki MMR wchodzą żywe wirusy, które są namnażane  w linii komórkowej fibroblastów kurzych i dlatego nie zawierają  znaczącej ilości białka kurzego;

Szczepionkę MMR można bezpiecznie podawać osobom uczulonym na białko jaja kurzego.

Wirus odry i wirus świnki wchodzące w skład szczepionek MMR przeciw odrze, śwince i różyczce są namnażane w czasie produkcji szczepionki na fibroblastach zarodków kurzych z czym związana jest jedynie śladowa zawartość białka kurzego w szczepionce lub wręcz jego brak. Wyniki badań obserwacyjnych potwierdzają bezpieczeństwo szczepionek MMR podawanych u wszystkich dzieci niezależnie od nasilenia reakcji alergicznej na białko jaja kurzego. Reakcja alergiczna po podaniu szczepionki MMR nie jest związana z alergia na białko jaja kurzego, tylko neomycynę lub żelatynę.

Poniżej przedstawiono reprezentatywne publikacje, gdzie opisano wyniki badań potwierdzających bezpieczeństwo szczepionek MMR u pacjentów z alergią na białko jaja kurzego.

James JM, Burks AW, Roberson PK, Sampson HA. Safe administration of the measles vaccine to children allergic to eggs. New Engl J Med 1995;332:1262-1266.
Autorzy podali szczepionkę MMR w grupie 54 dzieci w wieku 12–63 miesięcy z udokumentowaną alergią na białko jaja kurzego, w tym u 26 u których wcześniej odnotowano reakcję anafilaktyczną na białko jaja kurzego. Nie obserwowano żadnych natychmiastowych lub opóźnionych poważnych działań niepożądanych.  Autorzy w podsumowaniu wskazują, że szczepionkę MMR można bezpiecznie podawać nawet dzieciom z udokumentowaną ciężką alergią na białko jaja kurzego.

Freigang B, Jadavii TP, Freigang DW. Lack of adverse reactions to measles, mumps and rubella vaccine in egg-allergic children. Ann Allergy 1994;73(6):486-488.
Szczepionkę MMR podano 500 dzieciom z alergią na białko jaja kurzego w warunkach ambulatoryjnych. Nie obserwowano reakcji anafilaktycznej. Autorzy w podsumowaniu podkreślają, że alergia na białko jaja kurzego w wywiadzie nie powinna być traktowana jako przeciwwskazanie do podania szczepionki MMR.

Bruno G, Giampietro PG, Grandolfo ME, Milita O, Businco L. Safety of measles immunization in children with IgE-mediated egg allergy. Lancet 1990;335(8691):739.
Badacze podali szczepionkę przeciw odrze 23 dzieciom (śr. wieku 2 lata 5 mies.) z udokumentowaną alergią na białko jaja kurzego. Nie obserwowano żadnych natychmiastowych lub opóźnionych poważnych działań niepożądanych.  Autorzy w podsumowaniu wskazują, że szczepionkę przeciw odrze można bezpiecznie podawać dzieciom z udokumentowaną alergią na białko jaja kurzego.

Ostatnia aktualizacja: 6 września 2021
Materiały źródłowe

Reprezentatywne publikacje na temat skuteczności szczepień przeciw odrze:

pokaż więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close