Joanna Bogusz

Joanna Bogusz jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2012) oraz Szkoły Głównej Handlowej (2019).

Joanna Bogusz pracuje w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH. Bierze udział w pracy epidemiologicznego ośrodka koordynującego ogólnoświatowe programy eradykacji chorób zakaźnych Światowej Organizacji Zdrowia na terenie Polski.  Jej główne zainteresowania naukowe to choroby zwalczane drogą szczepień, szczególnie – odra, różyczka, świnka. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych. W 2017 roku ukończyła studia doktoranckie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Posiada specjalizację z epidemiologii (2017) oraz zdrowia publicznego (2019).

 

Publikacje

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2024