Szczepionka przeciw odrze

Ile zachorowań na odrę odnotowano w Europie w 2019 roku?

W 2019 roku w Regionie Europejskim WHO odnotowano 104 248 zachorowań na odrę, najwięcej od ponad dekady, o 20% więcej w porównaniu do 2018 roku, ponad 4-krotnie więcej w porównaniu do 2017 roku oraz prawie 20-krotnie więcej w porównaniu do 2016 roku, kiedy odnotowano 5273 zachorowania. Najwięcej przypadków zachorowań w Regionie Europejskim w 2019 roku odnotowano na Ukrainie- 57 282 zachorowania.

W 2019 roku w roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych (EU/EEA) odnotowano 13 207 przypadków odry, w tym 10 534 (80%) potwierdzone laboratoryjnie. Najwięcej zachorowań odnotowano we Francji- 2 636 (20%) zachorowań, Rumunii- 1706 (13%) zachorowań, Włoszech- 1 626  (12%) zachorowań, Polsce- 1 423 (11%) zachorowania i Bułgarii – 1 235 (9%) zachorowań. Zapadalność na odrę we wszystkich krajach wynosiła 25,5/1 mln, była najwyższa na Litwie (296,9/1 mln).

W 2019 roku w krajach EU/EEA odnotowano 10 zgonów z powodu odry, 5 w Rumunii, 2 we Francji, i po jednym na Węgrzech, we Włoszech oraz w Wielkiej Brytanii. Wśród 12 470 przypadków zachorowań, dla których znane są dane dotyczące wieku, 3 487 (28%) dotyczyło dzieci do 5 lat. Najwyższą zapadalność odnotowano wśród niemowląt do 1 r. ż. (269,1/mln) oraz dzieci w wieku 1-4 lata (101,1/mln).

Wśród wszystkich zgłoszonych przypadków odry, 2 889 (22%) pacjentów miało nieznany status szczepień, a 10 318 (78%) miało znany status szczepień.

Wśród chorych o znanym statusie szczepień oraz znanym wieku:

  • 6 758 (71%) było niezaszczepionych,
  • 1 712 (18%) było zaszczepionych 1 dawką,
  • 951 (10%) było zaszczepionych dwoma lub większą liczbą dawek,
  • 160 (2%) było szczepionych nieznaną liczbą dawek.

Z danych za 2018 rok wynika, że wśród 30 krajów EU/EEA tylko 5 krajów (Węgry, Portugalia, Malta, Słowacja, oraz Szwecja) utrzymuje stan zaszczepienia dla dwóch dawek szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce na poziomie nie niższym niż 95%.

W 2019 roku w Regionie Europejskim WHO odnotowano największą od ponad dekady liczbę zachorowań na odrę.

Najwięcej przypadków zachorowań w Regionie Europejskim WHO odnotowano na Ukrainie, ponad 57 tys. zachorowań.

Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2024
Materiały źródłowe

Reprezentatywne publikacje na temat skuteczności szczepień przeciw odrze:

pokaż więcej