Szczepionka przeciw poliomyelitis

Kalendarz szczepień

Szczepionki przeciw poliomyelitis w Programie Szczepień Ochronnych

W Polsce szczepienia przeciwko poliomyelitis są obowiązkowe (finansowane z budżetu Ministra Zdrowia).

Wykonuje się je jako szczepienia:

 • podstawowe:
  • pierwotne w 3-4 i 5-6 miesiącach życia;
  • uzupełniające w 16-18 miesiącu życia.

W szczepieniu podstawowym podaje się podskórnie lub domięśniowo poliwalentną szczepionką IPV (1,2,3 typ wirusa). Odstępy między poszczególnymi szczepionkami powinny obejmować okres 6-8 tygodni od poprzedniej dawki.

 • przypominające w 6 roku życia inaktywowaną poliwalentna szczepionką IPV (1,2,3 typ wirusa).

Program Szczepień Ochronnych na 2023 rok.

Jak szczepionka przeciw poliomyelitis była stosowana w przeszłości?

1949 – opracowanie systemu hodowli tkankowej do namnażania wirusa polio (hodowla komórek Vero),

1954-1955 – opracowanie i wprowadzenie do masowego stosowani w Stanach Zjednoczonych inaktywowanej szczepionki przeciw polio przez Jonasa Salka (inactiveted polio vaccine, IPV),

1957-1958 – zastosowanie szczepionki inaktywowanej przeciw polio w wybranych powiatach w Polsce,

Listopad 1958 – początek masowych szczepień przeciw polio dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat w Polsce,

1959 – opracowanie żywej atenuowanej szczepionki przeciw polio, tzw. szczepionki Alberta Sabina i Hilarego Koprowskiego (oral polio vaccine, OPV),

Wrzesień 1959 – wprowadzenie żywej szczepionki do kalendarza szczepień,

1978 – zwiększenie immunogenności szczepionki inaktywowanej poprzez zwiększenie ilości antygenów typu 1, 2 i 3,

2004 – wprowadzenie schematu szczepień podstawowych (3 dawki szczepionki IPV) oraz dawka przypominająca w wieku 6 lat szczepionki OPV,

Kwiecień 2016– zaprzestane stosowania w Programie Szczepień Ochronnych doustnej szczepionki OPV. Zastąpienie dawki OPV podawanej w 6 r.ż. dawką szczepionki IPV.

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2024
Materiały źródłowe
 • Uaktualnione rekomendacje Komitetu Doradczego CDC w Atlancie ds. Szczepień (ACIP) dotyczące szczepień przeciw poliomyelitis, w jęz. angielskim. MMWR 2009; 58(30): 829-830.
 • Stanowisko WHO dot. szczepionek przeciw poliomyelitis w języku angielskim i francuskim.
 • Wiesław Magdzik. Program eradykacji poliomyelitis – realizacja i perspektywy.  Alfa Medica Press Bielsko-Biała 2001.
 • M. Rosińska, P. Stefanoff, Z. Jarząbek. Eradykacja poliomyelitis w Polsce – ocena realizacji programu. Przegląd Epidemiologiczny 2004; 58: 185-96.
 • W. Magdzik. Choroba Heinego i Medina – porażenie dziecięce – poliomyelitis – polio. Rozkwit i agonia choroby w dwudziestym wieku. Przegląd Epidemiologiczny 2002; 56: 519-30.
 • Vidor E., Plotkin S.A.: Poliovirus vaccine – inactivated, w: Vaccines, red. Plotkin S.A, Orenstein W.A., Offit P.A. wyd. 6, 2013, str. 573.
 • Sutter R.W., Kew O.M., Cochi S.L., Aylward R.B.: Poliovirus vaccine – live, w: Vaccines, red. Plotkin S.A, Orenstein W.A., Offit P.A. wyd. 6, 2013, str. 598.
 • Informacja Ministerstwa Zdrowia 
 • Program Szczepień Ochronnych 2016
 • Kostrzewski J., Żabicka J. Poliomyelitis. w: Choroby zakaźne i ich zwalczanie na ziemiach polskich w XX wieku, red. Kostrzewski J., Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D. PZWL, 2001, str. 327-334.
pokaż więcej