Szczepionka przeciw pneumokokom

Jaki schemat szczepienia przeciw pneumokokom zalecany jest osobie dorosłej?  

Optymalne postępowanie w przypadku szczepień przeciw pneumokokom u osób starszych oraz dorosłych z grup ryzyka obejmuje podanie:

 • 1 dawki szczepionki skoniugowanej PCV13 (Prevenar13) oraz 1 dawki szczepionki polisacharydowej PPSV23 (Pneumovax23) podawanej z zachowaniem odstępu 1 roku u osób w wieku≥ 65 lat lub odstępu ≥ 8 tygodni u osób z grup ryzyka wystąpienia choroby pneumokokowej,

lub

 • 1 dawka szczepionki skoniugowanej PCV20 (Apexxnar).

 

 • U osób dorosłych ≥65. roku życia lub osób w wieku 19-64 lata z grup ryzyka, które wcześniej miały podaną dawkę szczepionki skoniugowanej PCV13 należy podać 1 dawkę szczepionki polisacharydowej PPSV23 z zachowaniem odstępu 1 roku u osób w wieku≥ 65 lat lub odstępu ≥ 8 tygodni u osób z grup ryzyka wystąpienia choroby pneumokokowej. Alternatywnym postępowaniem jest podanie 1 dawki szczepionki skoniugowanej PCV20.
 • U osób dorosłych ≥65. roku życia lub osób w wieku 19-64 lata z grup ryzyka, które wcześniej miały podaną dawkę szczepionki polisacharydowej PPSV23 należy podać 1 dawkę szczepionki skoniugowanej PCV20 z zachowaniem odstępu 1 roku.
 • Odstępstwo dotyczy jedynie szczególnej grupy ryzyka, jaką mają pacjenci po przeszczepie komórek macierzystych, gdzie zalecany jest inny schemat. Należy się w tej sprawie skontaktować z lekarzem.
 • W przypadku ograniczonej dostępności szczepionki PPSV23 szczepienia u dorosłych należy realizować podając 1 dawkę szczepionki PCV13 lub 1 dawkę szczepionki PCV20, co zapewnia ochronę, również w grupach zwiększonego ryzyka pozaszpitalnego pneumokokowego zapalenia płuc.

Jakie są korzyści ze szczepienia przeciw pneumokokom osoby dorosłej?

Szczepienie przeciw pneumokokom u dorosłych, w tym osób starszych oraz osób z chorobami przewlekłymi chroni przed pozaszpitalnym pneumokokowym zapaleniem płuc.

Znamy wiele czynników predysponujących do ciężkiego przebiegu choroby pneumokokowej, m.in. zaawansowany wiek, choroby przewlekłe, obniżona odporność oraz niezdrowe zachowania. Co istotne, poszczególne czynniki często współistnieją u jednego pacjenta, co prowadzi do kumulacji ryzyka.

Ze względu na wysoką skuteczność i stosunkowo niski odsetek zdarzeń niepożądanych, szczepienia ochronne są preferowaną formą profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych.

Szczepienie przeciw pneumokokom w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60 roku życia i przewlekle chorych, jest również zalecane jako szczepienie, które powinno być realizowane (obok szczepienia przeciw grypie) w czasie pandemii COVID-19 (Komunikat Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19). Wynika to stąd, że przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc.

Jak finansowane są szczepienia przeciw pneumokokom dla dorosłych?

Szczepienia przeciw pneumokokom dla dorosłych, w tym osób powyżej 50 lat, należą do szczepień zalecanych odpłatnych. Niektóre samorządy (np. Samorząd Województwa Pomorskiego wraz z powiatami) realizują bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla seniorów. Warto zainteresować się w swoim miejscu zamieszkania czy taki program jest realizowany.

Jeżeli nie ma dostępu do programu samorządowego, to szczepienie przeciw pneumokokom dla wszystkich dorosłych jest odpłatne i potrzebna jest recepta na wykupienie szczepionki (możliwa jest refundacja), a następnie kwalifikacja do szczepienia i samo szczepienie. Najlepiej kontaktować się w tej sprawie z lekarzem rodzinnym.

Kogo dotyczy refundacja szczepionki przeciw pneumokokom u dorosłych?

Na liście leków refundowanych od 1 stycznia 2022 roku znalazła się 13-walentna szczepionka przeciw pneumokokom – preparat Prevenar 13.

Pacjenci w wieku ≥65 lat ze zwiększonym (umiarkowanym lub dużym) ryzykiem choroby pneumokokowej mogą kupić preparat za 50% odpłatnością.

 

Refundacja jest dedykowana osobom w wieku powyżej 65 lat w następujących grupach pacjentów ze zwiększonym (umiarkowanym do wysokiego) ryzykiem choroby pneumokokowej z:

 • przewlekłą chorobą serca,
 • przewlekłą chorobą wątroby,
 • przewlekłą chorobą płuc,
 • cukrzycą,
 • implantem ślimakowym,
 • wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • wrodzoną lub nabytą asplenią,
 • niedokrwistością sierpowatą i innymi hemoglobinopatiami,
 • przewlekłą niewydolnością nerek,
 • wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności,
 • uogólnioną chorobą nowotworową,
 • zakażeniem wirusem HIV,
 • chorobą Hodgkina,
 • jatrogenną immunosupresją,
 • białaczką,
 • szpiczakiem mnogim,
 • przeszczepem narządu litego.

Refundacja dotyczy 50%. Dopłata pacjenta obejmuje kwotę 138,25 zł. Refundacja będzie obowiązywała przez najbliższe dwa lata.

Pneumokoki to bakterie, które są najczęstszą przyczyną zapalenia płuc u dorosłych. Stanowi ono ok. 50 % przyczyn hospitalizacji z powodu chorób układu oddechowego u osób dorosłych w Polsce. Pneumokokowe zapalenie płuc u starszych pacjentów oraz u osób dorosłych z chorobami przewlekłymi i zaburzeniami odporności mogą prowadzić do hospitalizacji, zaostrzenia chorób towarzyszących, a w niektórych przypadkach do śmierci.

Jak skorzystać z refundacji?

 • Należy zgłosić się do lekarza, który w czasie kwalifikacji do szczepienia wypisze receptę na refundowaną szczepionkę.
 • Wykupić szczepionkę w aptece płacąc 50% ceny.
 • Umówić się na podanie szczepionki.

Od 1 stycznia 2022 roku weszła w życie refundacja szczepionki przeciw pneumokokom Prevenar13. Osoby po 65. roku życia zapłacą o połowę mniej za skoniugowaną szczepionkę przeciw pneumokokom.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2023
Materiały źródłowe
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading