Waleria Hryniewicz

Narodowy Instytut Leków
Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej