Szczepionka przeciw pneumokokom

Szczepienia dorosłych

W jakich grupach dorosłych zalecane są szczepienia przeciw pneumokokom?  

Szczepienia przeciw pneumokokom są zalecane następującym grupom dorosłych pacjentów:

→ osobom starszym ≥65 lat, u których ze względu na wiek występuje wyższe ryzyko wystąpienia pozaszpitalnego pneumokokowego zapalenia płuc (w Programie Szczepień Ochronnych, wskazano już grupę wieku powyżej 50 lat),

→ dorosłym w wieku 19-64 lata z grup ryzyka z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami odporności:

 • zakażenie HIV
 • białaczka
 • chłoniak Hodgkina
 • chłoniaki nieziarnicze
 • immunosupresja
 • uogólniona choroba nowotworowa

→ dorosłym w wieku 19-64 lata z grup ryzyka z chorobami towarzyszącymi:

 • przewlekłe choroby serca
 • przewlekłe choroby płuc (w tym astma)
 • przewlekłe choroby nerek
 • zespół nerczycowy
 • cukrzyca
 • przewlekłe choroby wątroby, w tym marskość wątroby
 • anemia sierpowata
 • wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
 • implant ślimakowy
 • wrodzona i nabyta asplenia

→ dorosłym w wieku 19-64 lata palącym papierosy.

Jakie szczepionki przeciw pneumokokom można podawać osobom dorosłym?

Szczepionki stosowane w profilaktyce chorób pneumokokowych u osób dorosłych dzielimy na dwie grupy:

 • szczepionki skoniugowane (Pneumococcal Conjugate Vaccine, PCV), nowoczesne szczepionki, zawierają oczyszczone polisacharydy otoczkowe 13, 15 lub 20 serotypów  pneumokoka połączone z białkiem nośnikowym. W rynku aptecznym dostępne są szczepionka PCV13 (Prevenar13) oraz szczepionka PCV20 (Apexxnar),
 • szczepionki polisacharydowe (Pneumococcal Polysaccharide Vaccine, PPSV), tradycyjne szczepionki, zawierają oczyszczone polisacharydy otoczkowe 23 serotypów pneumokoka. W rynku aptecznym dostępna jest szczepionka PPSV (Pneumovax23).

Szczepionki skoniugowane i szczepionki polisacharydowe działają w odmienny sposób, dlatego nie są względem siebie równoważne, nie należy ich stosować zamiennie. Różnią się skutecznością i wskazaniami (grupy wieku pacjentów którym mogą być podawane).

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2024
Materiały źródłowe
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading