Szczepionka przeciw pneumokokom

Kalendarz szczepień

Szczepionka przeciw pneumokokom w Programie Szczepień Ochronnych

Szczepienia obowiązkowe (finansowane z budżetu Ministra Zdrowia)

• dzieciom od 6 tyg. do 2 roku życia (dzieci niezaszczepione powinny uzupełnić szczepienie do 5 roku życia),

• dzieciom do ukończenia 19 roku życia, które nie były szczepione przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae:

  • po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego,
  • przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego,
  • przed lub po leczeniu immunosupresyjnym lub biologicznym,
  • z wrodzonymi lub nabytymi niedoborami odporności, z nowotworami, małopłytkowością idiopatyczną, sferocytozą wrodzoną
  • z wrodzonymi wadami serca i przewlekłymi chorobami serca,
  • z przewlekłą niewydolnością nerek lub zespołem nerczycowym,
  • z chorobami metabolicznymi, w tym cukrzycą,
  • z przewlekłymi chorobami płuc, w tym astmą.

Szczepienia zalecane (niefinansowane z budżetu Ministra Zdrowia)

• dzieciom zdrowym, które nie były wcześniej szczepione,

• dorosłym powyżej 50 roku życia (ze szczególnym uwzględnieniem osób od ukończenia 65 roku życia),

• dzieciom i osobom dorosłym z przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą płuc, przewlekłą chorobą wątroby, w tym z marskością wątroby, przewlekłą chorobą nerek i zespołem nerczycowym, z cukrzycą,

• dzieciom i osobom dorosłym z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, implantem ślimakowym,

• dzieciom i osobom dorosłym z anatomiczną lub czynnościową asplenią: sferocytozą i innymi hemoglobinopatiami, z wrodzoną i nabytą asplenią,

• dzieciom i osobom dorosłym z zaburzeniami odporności: wrodzonymi i nabytymi niedoborami odporności, zakażeniem HIV, białaczką, chorobą Hodgkina, uogólnioną chorobą nowotworową związaną z leczeniem immunosupresyjnym, w tym przewlekłą steroidoterapią i radioterapią, szpiczakiem mnogim,

• osobom uzależnionym od alkoholu, palącym papierosy.

Program Szczepień Ochronnych na 2024 rok.

Jak szczepionki przeciw pneumokokom były stosowane w przeszłości?

Poniżej przedstawiono najważniejsze daty związane ze stosowaniem szczepionek przeciw pneumokokom:

1985– opracowanie pierwszej polisacharydowej szczepionki,

1995– rejestracja i wprowadzenie na rynek pierwszej polisacharydowej szczepionki w Polsce,

2000– rejestracja i wprowadzenie na rynek pierwszej szczepionki skoniugowanej, 7 walentnej o nazwie Prevenar,

2009– rejestracja w Europie szczepionki skoniugowanej, 10 walentnej o nazwie Synflorix,

2009– rejestracja w Europie szczepionki skoniugowanej, 13 walentnej o nazwie Prevenar 13, która zastąpiła 7 walentną szczepionkę Prevenar,

2009– wprowadzenie bezpłatnych szczepień w grupach wysokiego ryzyka narażonych na inwazyjną chorobę pneumokokową do 5 roku życia,

2012- wprowadzenie bezpłatnych szczepień u dzieci urodzonych przedwcześnie, przed 37 tyg. ciąży lub poniżej 2500 g,

2017– wprowadzenie powszechnych populacyjnych szczepień przeciw pneumokokom dzieci urodzonych po 31.12.2016 roku.

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2024
Materiały źródłowe
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading