Szczepionka przeciw ospie wietrznej

Kto nie powinien zostać zaszczepiony przeciw ospie wietrznej?

Do przeciwwskazań do szczepienia przeciw ospie wietrznej należą:
• ostre i ciężkie choroby gorączkowe,
• odczyny anafilaktyczne po szczepieniu szczepionką przeciw ospie wietrznej lub innymi szczepionkami,
• obniżenie odporności humoralnej lub komórkowej,
• chłoniaki i inne nowotwory z zajęciem szpiku czy układu chłonnego,
• radioterapia (szczepienie może być wykonane 6 miesięcy po zakończeniu radioterapii),
• leczenie salicylanami (szczepienie może być wykonane po 6 tygodniach po zakończeniu leczenia- niebezpieczeństwo zespołu Rey`a),
• ciąża (kobieta powinna unikać zajścia w ciążę przez 1 miesiąc od szczepienia),
• nadwrażliwość na neomycynę.

Jakie jest ryzyko związane ze szczepieniem przeciw ospie wietrznej?

Szczepionka przeciw ospie wietrznej jest bezpieczna i dobrze tolerowana. U osób zdrowych szczepionka rzadko wywołuje niepożądane odczyny poszczepienne. Niekiedy, między 5 a 42 dniem od szczepienia występuje grudkowo-pęcherzykowa wysypka w ilości od 1 do 500 zmian (średnio 50). Wysypką jako reakcja po szczepieniu występuje najczęściej w postaci pojedynczych pęcherzyków, które pojawiają się w okresie 7-12 doba po szczepieniu. Wysypkę częściej stwierdza się u dzieci z obniżoną odpornością. Może występować gorączka. Druga dawka szczepionki jest zwykle lepiej tolerowana niż pierwsza dawka.

Podanie szczepionki w grupach ryzyka, nie uwzględniając przeciwwskazań związanych z chorobą podstawową, może powodować rozwój ospy wietrznej.

 

Jakie szczepionki przeciw ospie wietrznej są dostępne w Polsce?

Szczepionki monowalentne:

 • VARILRIX
  Typ szczepionki: szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa,
  Antygen: osłabiony (atenuowany) wirus ospy wietrznej,
  Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgia
  Postać: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań,
  Dawka: 0,5 ml.
 • VARIVAX
  Typ szczepionki: szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa,
  Antygen: osłabiony (atenuowany) wirus ospy wietrznej,
  Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Pasteur MSD, Belgia
  Postać: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań,
  Dawka: 0,5 ml.

Szczepionka poliwalentna (skojarzona)

 • Priorix-Tetra (niedostępna)
  Typ szczepionki: szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce
  i ospie wietrznej, żywa,
  Antygeny: atenuowane szczepy wirusa odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej
  Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgia
  Postać: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
  Dawka: 0,5 ml.
Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2022
Materiały źródłowe
 • Rentier B, Gershon A.A. Consensus: Varicella Vaccination of Healthy Children a Chalange for Europe. Pediatr Infect Dis J. 2004; 23: 379-389.
 • Vazquez M, LaRussa PS, Gershon AA et al. Effectiveness over time of varicella vaccine. JAMA, 2004; 291: 851-855.
 • Kuter B, Matthews H, Shinefield H et al. Ten year follow-up of healthy children who received one or two injection of varicella vaccine. Pediatr Infect Dis J. 2004; 23: 132-137.
 • Gershon AA. Live-attenuated varicella vaccine. Infect Dis Clin North Am. 2001; 15: 65-81.
 •  Vessey SJ, Chan CY, Kuter BJ et al. Childhood vaccination against varicella: persistence of antibody, duration of protection, and vaccine efficacy. J Pediatr. 2001; 139: 297-304.
 • Zalecenia zespołu ekspertów dotyczace stosowania dwudawkowego schematu szczepień przeciwko ospie wietrznej. Medycyna Praktyczna- Suplement „Szczepienia” 2/2010, 4-11.
 • Centers for Disease Control and Prevention. Health Information for International Travel 2003-2004. Atlanta: US Department of Health and Human Services, Public Health Service, 2003.
 • WHO breastfeeding and maternal medication. Recommendations for Drugs in the Eleventh WHO Model List of Essential Drugs (http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/55732.pdf)
 • Leddy M.A., Anderson B.L., Power M.L. i wsp.: Changes in and current status of obstetrician-gynecologists’ knowledge, attitudes, and practice regarding immunization. Obstet. Gynecol. Surv., 2009; 64: 823.
 • Marin M., Güris D., Chaves S.S. wsp.: Advisory Committee on Immunization Practices, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of varicella: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm. Rep., 2007; 56 (RR-4): 1.
 • Centers for Disease Control and Prevention. Health Information for International Travel 2003-2004. Atlanta: US Department of Health and Human Services, Public Health Service, 2003.
 • WHO breastfeeding and maternal medication. Recommendations for Drugs in the Eleventh WHO Model List of Essential Drugs.
 • Leddy M.A., Anderson B.L., Power M.L. i wsp.: Changes in and current status of obstetrician-gynecologists’ knowledge, attitudes, and practice regarding immunization. Obstet. Gynecol. Surv., 2009; 64: 823.
 • Marin M., Güris D., Chaves S.S. wsp.: Advisory Committee on Immunization Practices, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of varicella: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm. Rep., 2007; 56 (RR-4): 1.
 • Varicella and herpes zoster vaccines: WHO position paper, June 2014. Wkly Epidemiol Rec. 2014, 89:265-87.
pokaż więcej