Szczepionka przeciw ospie wietrznej

Kto nie powinien zostać zaszczepiony przeciw ospie wietrznej?

Do przeciwwskazań do szczepienia przeciw ospie wietrznej należą:
• ostre i ciężkie choroby gorączkowe,
• odczyny anafilaktyczne po szczepieniu szczepionką przeciw ospie wietrznej lub innymi szczepionkami,
• obniżenie odporności humoralnej lub komórkowej,
• chłoniaki i inne nowotwory z zajęciem szpiku czy układu chłonnego,
• radioterapia (szczepienie może być wykonane 6 miesięcy po zakończeniu radioterapii),
• leczenie salicylanami (szczepienie może być wykonane po 6 tygodniach po zakończeniu leczenia- niebezpieczeństwo zespołu Rey`a),
• ciąża (kobieta powinna unikać zajścia w ciążę przez 1 miesiąc od szczepienia),
• nadwrażliwość na neomycynę.

Jakie jest ryzyko związane ze szczepieniem przeciw ospie wietrznej?

Szczepionka przeciw ospie wietrznej jest bezpieczna i dobrze tolerowana. U osób zdrowych szczepionka rzadko wywołuje niepożądane odczyny poszczepienne. Niekiedy, między 5 a 42 dniem od szczepienia występuje grudkowo-pęcherzykowa wysypka w ilości od 1 do 500 zmian (średnio 50). Wysypką jako reakcja po szczepieniu występuje najczęściej w postaci pojedynczych pęcherzyków, które pojawiają się w okresie 7-12 doba po szczepieniu. Wysypkę częściej stwierdza się u dzieci z obniżoną odpornością. Może występować gorączka. Druga dawka szczepionki jest zwykle lepiej tolerowana niż pierwsza dawka.

Podanie szczepionki w grupach ryzyka, nie uwzględniając przeciwwskazań związanych z chorobą podstawową, może powodować rozwój ospy wietrznej.

 

Jak długo utrzymuje się odporność po szczepieniu przeciw ospie wietrznej?

Najwięcej danym na temat czasu utrzymywania się odporności po szczepieniu przeciw ospie wietrznej pochodzi z krajów, gdzie najdłużej prowadzone są powszechne programy szczepień przeciw ospie wietrznej. Mamy >20 lat obserwacji z krajów, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Niemcy i Hiszpania. Dane pochodzące z tych krajów świadczą o długotrwałym utrzymywaniu się ochrony przed zachorowaniem po zastosowaniu schematu 2-dawkowego szczepienia. Taki schemat szczepienia gwarantuje wysoka skuteczność. Nawet >90% zaszczepionych osób nie zachoruje na ospę wietrzną, a 90–100% zaszczepionych uniknie ciężkiego przebiegu choroby i powikłań. Co ważne, w badaniach oceniających długotrwałą ochronę poszczepienną nie odnotowano, aby w ciągu 10 lat obserwacji ryzyko zakażenia przełamującego zwiększało się z upływem czasu. W krajach, w których od lat stosuje się powszechne szczepienia przeciw ospie wietrznej, nie obserwowano także, aby zachorowania „przesunęły się” na późniejszy wiek. Badacze oceniają, że szczepienie przeciw ospie wietrznej skutkuje długotrwałą ochroną podobnie do zapewnianej wobec odry i różyczki po szczepieniu MMR.

Jakie szczepionki przeciw ospie wietrznej są dostępne w Polsce?

Szczepionki monowalentne:

 • VARILRIX
  Typ szczepionki: szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa,
  Antygen: osłabiony (atenuowany) wirus ospy wietrznej,
  Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgia
  Postać: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań,
  Dawka: 0,5 ml.
 • VARIVAX
  Typ szczepionki: szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa,
  Antygen: osłabiony (atenuowany) wirus ospy wietrznej,
  Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Pasteur MSD, Belgia
  Postać: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań,
  Dawka: 0,5 ml.

Szczepionka poliwalentna (skojarzona)

 • Priorix-Tetra (niedostępna)
  Typ szczepionki: szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce
  i ospie wietrznej, żywa,
  Antygeny: atenuowane szczepy wirusa odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej
  Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgia
  Postać: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
  Dawka: 0,5 ml.
Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2023
Materiały źródłowe
 • Rentier B, Gershon A.A. Consensus: Varicella Vaccination of Healthy Children a Chalange for Europe. Pediatr Infect Dis J. 2004; 23: 379-389.
 • Vazquez M, LaRussa PS, Gershon AA et al. Effectiveness over time of varicella vaccine. JAMA, 2004; 291: 851-855.
 • Kuter B, Matthews H, Shinefield H et al. Ten year follow-up of healthy children who received one or two injection of varicella vaccine. Pediatr Infect Dis J. 2004; 23: 132-137.
 • Gershon AA. Live-attenuated varicella vaccine. Infect Dis Clin North Am. 2001; 15: 65-81.
 •  Vessey SJ, Chan CY, Kuter BJ et al. Childhood vaccination against varicella: persistence of antibody, duration of protection, and vaccine efficacy. J Pediatr. 2001; 139: 297-304.
 • Zalecenia zespołu ekspertów dotyczace stosowania dwudawkowego schematu szczepień przeciwko ospie wietrznej. Medycyna Praktyczna- Suplement „Szczepienia” 2/2010, 4-11.
 • Centers for Disease Control and Prevention. Health Information for International Travel 2003-2004. Atlanta: US Department of Health and Human Services, Public Health Service, 2003.
 • WHO breastfeeding and maternal medication. Recommendations for Drugs in the Eleventh WHO Model List of Essential Drugs (http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/55732.pdf)
 • Leddy M.A., Anderson B.L., Power M.L. i wsp.: Changes in and current status of obstetrician-gynecologists’ knowledge, attitudes, and practice regarding immunization. Obstet. Gynecol. Surv., 2009; 64: 823.
 • Marin M., Güris D., Chaves S.S. wsp.: Advisory Committee on Immunization Practices, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of varicella: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm. Rep., 2007; 56 (RR-4): 1.
 • Centers for Disease Control and Prevention. Health Information for International Travel 2003-2004. Atlanta: US Department of Health and Human Services, Public Health Service, 2003.
 • WHO breastfeeding and maternal medication. Recommendations for Drugs in the Eleventh WHO Model List of Essential Drugs.
 • Leddy M.A., Anderson B.L., Power M.L. i wsp.: Changes in and current status of obstetrician-gynecologists’ knowledge, attitudes, and practice regarding immunization. Obstet. Gynecol. Surv., 2009; 64: 823.
 • Marin M., Güris D., Chaves S.S. wsp.: Advisory Committee on Immunization Practices, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of varicella: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm. Rep., 2007; 56 (RR-4): 1.
 • Varicella and herpes zoster vaccines: WHO position paper, June 2014. Wkly Epidemiol Rec. 2014, 89:265-87.
pokaż więcej