Szczepienia poekspozycyjne

Kiedy jest wskazane szczepienie poekspozycyjne przeciw wzw A?

Wskazane jest u osoby nieuodpornionej po bezpośrednim kontakcie z pacjentem w okresie zakaźności lub ekspozycji drogą pokarmową. Dowodem uodpornienia są:

  • udokumentowane szczepienie przeciw wzw A
  • przebyte wzw A (potwierdzone badaniem serologicznym)

Szczepienie poekspozycyjne polega na podaniu 1 dawki szczepionki przeciw wzw A (nie stosuje się w tym celu dwuwalentnej szczepionki przeciw wzw A i wzw B), należy wykonać  do 2 tyg. od kontaktu. Wiek i przeciwwskazania są takie same jak w szczepieniu przedekspozycyjnym. Jeśli nie doszło do zachorowania wskazane jest podanie drugiej dawki (po 6-12 miesiącach), co zapewnia długotrwałą ochronę.

Wg ACIP u osób >40. roku życia można rozważyć dodatkowo podanie i.m. preparatu gammaglobuliny (w Polsce praktycznie niedostępny).

Poekspozycyjne szczepienie przeciw wzw A należy wykonać do 2 tygodni od kontaktu.

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2022
Materiały źródłowe
  • Program Szczepień Ochronnych.
  • Red Book 2015 Report of the Committee on Infectious Diseases. 30st Edition. American Academy of Pediatrics, Elk Grove Village 2018
  • Barrabeig Iet al.: Effectiveness of measles vaccination for control of exposed children. Pediatr Infect Dis J. 2011, 30, 78–80.
  • Marin M et al. Prevention of Varicella. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 2007,56(RR04), 1-40.
  • Nelson NP. et al. Update: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices for Use of Hepatitis A Vaccine for Postexposure Prophylaxis and for Preexposure Prophylaxis for International Travel. MMWR 2018, 67, 43, 1216-1220.
  • Schillie S et al.: Prevention of Hepatitis B Virus Infection in the United States: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Recomm. Rep., 2018, 67 (No. RR-1), 1–31.
pokaż więcej
Autor
Ewa Talarek
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading