Szczepienia poekspozycyjne

Kiedy stosuje się szczepienia poekspozycyjne przeciw ospie wietrznej?

Wskazane jest u osoby nieuodpornionej, po bezpośrednim kontakcie z pacjentem w okresie zakaźności ospy wietrznej. Dowodem uodpornienia przeciw ospie wietrznej są:

 • przebycie ospy wietrznej i/lub półpaśca (rozpoznane przez lekarza)
 • udokumentowane szczepienie 2 dawkami szczepionki
 • obecność w surowicy swoistych przeciwciał w klasie IgG

Szczepionkę przeciw ospie wietrznej należy podać optymalnie do 72h od kontaktu, co zapewnia ochronę w 70-100%. Szczepienie wykonane 72-120 h po kontakcie może także zapobiec zachorowaniu lub przynajmniej złagodzić przebieg choroby. Wiek i przeciwwskazania są takie same, jak w szczepieniu przedekspozycyjnym.

Jeśli nie doszło do zachorowania wskazane jest podanie drugiej dawki (nie wcześniej niż po 6 tygodniach), aby zapewnić długotrwałą ochronę.

Poekspozycyjne szczepienie przeciw ospie wietrznej powinno być wykonane do 72h od kontaktu. Wskazane jest u osób nieszczepionych  i szczepionych tylko 1 dawką.

U kogo należy zastosować immunoprofilaktykę bierną ospy wietrznej?

Immunoprofilatyka bierna ospy wietrznej powinna być zastosowana u:

 • noworodków urodzonych przez matki z ospą wietrzną w okresie 5 dni przed – do 2 dni po porodzie
 • wcześniaków po bezpośrednim kontakcie z ospą wietrzną: urodzonych po 28 tygodniach ciąży, jeśli matka nie chorowała na ospę wietrzną; urodzonych przed 28 tygodniem ciąży, bez względu na status matki
 • nieuodpornionych kobiet w ciąży po bezpośrednim kontakcie z ospa wietrzną (przed podjęciem decyzji można wykonać badanie serologiczne na obecność swoistych przeciwciał kl.IgG)
 • pacjentów z głębokim niedoborem dporności po bezpośrednim kontakcie z ospą wietrzną

Immunoprofilaktyka bierna polega na podaniu i.v. hiperimmunizowanej immunoglobuliny przeciw wirusowi ospy wietrznej i półpaśca do 96 h od kontaktu (wg ACIP do 120 h). Skuteczność profilaktyki oceniana jest na ok. 50%.  Po podaniu immunoglobuliny okres wylęgania ospy wietrznej może być przedłużony do 28 dni.

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2022
Materiały źródłowe
 • Program Szczepień Ochronnych.
 • Red Book 2015 Report of the Committee on Infectious Diseases. 30st Edition. American Academy of Pediatrics, Elk Grove Village 2018
 • Barrabeig Iet al.: Effectiveness of measles vaccination for control of exposed children. Pediatr Infect Dis J. 2011, 30, 78–80.
 • Marin M et al. Prevention of Varicella. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 2007,56(RR04), 1-40.
 • Nelson NP. et al. Update: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices for Use of Hepatitis A Vaccine for Postexposure Prophylaxis and for Preexposure Prophylaxis for International Travel. MMWR 2018, 67, 43, 1216-1220.
 • Schillie S et al.: Prevention of Hepatitis B Virus Infection in the United States: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Recomm. Rep., 2018, 67 (No. RR-1), 1–31.
pokaż więcej
Autor
Ewa Talarek
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading