Ewa Talarek

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Oddział Pediatryczny

Dr n. med. Ewa Talarek jest specjalistą pediatrą. Od 30 lat pracuje w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i w Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Należy do Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (od 2016 działa w Zarządzie PTW).

Dr n. med. Ewa Talarek jest autorką/współautorką wielu publikacji dotyczących chorób zakaźnych i szczepień.

 

Publikacje

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2022