Szczepienia poekspozycyjne

Kiedy stosuje się szczepienia poekspozycyjne przeciw odrze?

Wskazane jest u osoby podatnej (nieuodpornionej), która miała bezpośredni kontakt z osobą w okresie zakaźności odry. Za dowody odporności na odrę uznaje się:

  • udokumentowane szczepienie 2 dawkami szczepionki monowalentnej przeciw odrze i/lub szczepionki przeciw odrze-śwince-różyczce (MMR)
  • obecność w surowicy swoistych przeciwciał klasy IgG
  • przebyte zachorowanie na odrę potwierdzone badaniem serologicznym lub metodą PCR

Szczepienie poekspozycyjne polega na podaniu szczepionki MMR do 72 h od kontaktu z osobą zakażoną. Dopuszczalne jest szczepienie poekspozycyjne niemowląt w wieku > 9 miesięcy, ale dziecko będzie wymagało zaszczepienia 2 dawkami MMR po ukończeniu 1. roku życia. Poza wiekiem przeciwwskazania do szczepienia są takie same jak w szczepieniu stosowanym w Programie Szczepień Ochronnych.

Jeśli osoba eksponowana nie była w przeszłości szczepiona przeciw odrze, należy podać 2. dawkę szczepionki po minimum 4 tygodniach; w przypadku ekspozycji osoby, która była wcześniej szczepiona 1 dawką, podanie kolejnej nie jest wymagane.

Poekspozycyjne szczepienie przeciw odrze powinno być wykonane do 72h od kontaktu.  Wskazane jest u osób, które nie były dotychczas szczepione lub otrzymały przeszłości tylko 1 dawkę szczepionki.

U kogo wskazana jest immunoprofilaktyka bierna odry?

Jeśli osoba, która miała bezpośredni kontakt z odrą, nie może być zaszczepiona, powinna otrzymać preparat immunoglobulin – w ciągu 6 dni od ekspozycji. Dotyczy to niemowląt < 9 miesięcy życia, kobiet ciężarnych, pacjentów z niedoborem odporności.  Stosowane są preparaty immunoglobulin i.m. (IMIG 0,5ml/kg) lub i.v. (IVIG 400mg/kg). Po podaniu immunoglobulin konieczne jest odroczenie szczepienia MMR przez odpowiednio 6  miesięcy (IMIG) lub 8 miesięcy (IVIG).

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2022
Materiały źródłowe
  • Program Szczepień Ochronnych.
  • Red Book 2015 Report of the Committee on Infectious Diseases. 30st Edition. American Academy of Pediatrics, Elk Grove Village 2018
  • Barrabeig Iet al.: Effectiveness of measles vaccination for control of exposed children. Pediatr Infect Dis J. 2011, 30, 78–80.
  • Marin M et al. Prevention of Varicella. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 2007,56(RR04), 1-40.
  • Nelson NP. et al. Update: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices for Use of Hepatitis A Vaccine for Postexposure Prophylaxis and for Preexposure Prophylaxis for International Travel. MMWR 2018, 67, 43, 1216-1220.
  • Schillie S et al.: Prevention of Hepatitis B Virus Infection in the United States: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Recomm. Rep., 2018, 67 (No. RR-1), 1–31.
pokaż więcej
Autor
Ewa Talarek
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading