Szczepionka przeciw błonicy

Czy powinniśmy obawiać się błonicy biorąc pod uwagę wyniki badań wskazujące, że wiele osób jest na błonicę nieodporna?

Poziom przeciwciał przeciwbłoniczych wytworzony przez organizm po szczepieniu z czasem spada jeżeli nie są podawane dawki przypominające szczepionki. Potwierdzają to badania przeprowadzone m.in. przez NIZP-PZH, które pokazały, że większość osób po 40 roku życia przestaje być odporna na tę chorobę.  Pomimo tego, że od 2001 roku nie rejestrowano w Polsce zachorowań na błonicę, należy pamiętać, że choroba ta wciąż występuje na świecie. Rejonami endemicznego występowania błonicy wciąż pozostaje wiele krajów w Afryce, Ameryce Południowej, Azji, na Południowym Pacyfiku, Bliskim Wschodzie, Europie Wschodniej, a także Haiti oraz Republika Dominikany. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w 2013 r. na świecie odnotowano 4 680 przypadków tej choroby. Sporadyczne zachorowania na błonicę są również odnotowywane w Europie. Dla przykładu w 2012 r. odnotowano w krajach Europy w sumie 27 przypadków błonicy, m.in. we Francji, Niemczech, Belgii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Przy wysokim odsetku populacji podatnym na zakażenie błonicą, istnieje ryzyko zawleczenia błonicy z rejonów endemicznego występowania tej choroby, które są coraz popularniejszymi miejscami wyjazdów turystycznych. Aby temu zapobiec niezwykle istotne jest podawanie osobom dorosłym dawek przypominających szczepionki przeciw błonicy co 10 lat, w szczególności osobom podróżującym oraz tym, które mają kontakt z osobami przybywającymi z krajów endemicznego występowania błonicy.

Jak zaszczepić przeciw błonicy kilkuletnie dziecko wcześniej nieszczepione ze względu na przeciwskazania dotyczące szczepień przeciw krztuścowi?

Obowiązkowe (bezpłatne) szczepienie przeciw błonicy obejmuje dzieci i młodzież do ukończenia 19 r.ż. Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO) szczepienie jest realizowane w postaci szczepionki skojarzonej DTP, szczepionki DTaP (u dzieci z przeciwwskazaniami do podania szczepionki z całymi komórkami składnika krztuścowego)  lub w przypadku przeciwwskazań do szczepień przeciw krztuścowi szczepionką DT (przeciw błonicy i tężcowi) lub jako szczepionka monowalentna D (przeciw błonicy).

Wymagany schemat szczepienia obejmuje 3 dawki. Każde dziecko wcześniej nie szczepione przeciw błonicy lub osoba, której nie podano wszystkich wymaganych 3 dawek powinna to szczepienie uzupełnić w ramach szczepień bezpłatnych (dotyczy osób do ukończenia 19 r.ż.).

Wymagany cykl szczepień szczepionką DT obejmuje dwie dawki z zachowaniem odstępu nie krótszego niż 6 tyg. i po 11-13 mies. 3-a dawka. U dzieci powyżej 7 r.ż. podajemy szczepionkę dT.

Wymagany cykl szczepień szczepionką D obejmuje dwie dawki z zachowaniem odstępu nie krótszego niż 4-6 tyg. i po 6-12  mies. 3-a dawka. U dzieci powyżej 7 r.ż. podajemy szczepionkę d.

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2024