Aleksandra Zasada

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH
Zakład Badania Surowic i Szczepionek

Dr hab. n. med. Aleksandra Anna Zasada jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (2001 r.). Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2006 r., a tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w 2014 r. Posiada specjalizację z zakresu Zdrowia Publicznego, a także tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego. Aktualnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH.

Głównym kierunkiem badań naukowych dr hab. Aleksandry Zasady są czynniki chorobotwórczości maczugowców błonicy, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich zastosowania w nowoczesnych szczepionkach, a także nowoczesne metody diagnostyki chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności powodowanych przez wysoce niebezpieczne patogeny, jak wąglik, dżuma, tularemia, ebola. Od 2012 roku pełni funkcję Redaktora Sekcji Mikrobiologii Medycznej „Polish Journal of Microbiology”. Jest również członkiem Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia”. Dorobek naukowy dr hab. Aleksandry Zasady obejmuje ponad 60 publikacji w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, 5 rozdziałów w podręcznikach polsko- i anglojęzycznych oraz zgłoszenie patentowe.

Publikacje

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2024