Szczepionka przeciw błonicy

Kalendarz szczepień

Szczepionki przeciw błonicy w Programie Szczepień Ochronnych

Szczepienia obowiązkowe (finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia):
Wykonywane są szczepionką DTP podawaną domięśniowo w czterodawkowym schemacie szczepienia:

podstawowego:
•  pierwsza dawka: w 7-8 tygodniu życia
•  druga dawka: w 3-4 miesiącu życia
•  trzecia dawka: w 5-6 miesiącu życia
•  czwarta dawka: w 16-18 miesiącu życia.
Każda, kolejna dawka powinna być podawana po minimum 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia.

przypominającego:
•  w 6 roku życia szczepionką DTaP, podawaną domięśniowo;
•  w 14 roku życia szczepionką Tdap, podawaną podskórnie lub domięśniowo;
•  w 19 roku życia lub ostatnim roku nauki w szkole średniej szczepionką Td podawaną podskórnie lub domięśniowo.

Szczepienia przeciw błonicy wykonuje się także obowiązkowo w grupach ryzyka tj. w indywidualnych przypadkach, u osób kontaktujących się z chorymi na błonicę lub w zależności od sytuacji epidemiologicznej (obowiązek szczepień nakładają Minister Zdrowia lub wojewodowie):
szczepionkami monowalentnymi przeciwko błonicy (d, D)
szczepionkami skojarzonymi z tężcem (Td, DT)

Szczepienia zalecane (niefinansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia):
Wykonywane są jako dawka przypominająca szczepionką dTap, Td lub DT.
•  osobom dorosłym powyżej 19 roku życia (szczepionym w schemacie podstawowym) dawki przypominające co 10 lat,
•  osobom w podeszłym wieku, które ze względu na wykonywane zajęcia są narażone na zakażenie,
•  osobom zatrudnionym na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych.

Program Szczepień Ochronnych na 2023.

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2024