Szczepionka przeciw błonicy

Jak wiele zachorowań na błonicę występuje w Polsce?

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Źródło danych: biuletyny roczne „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce” (wyd: NIZP-PZH, GIS)

Przed laty zachorowania na błonicę występowały powszechnie na terenie Polski. W latach 1950-1956 w Polsce panowała duża epidemia błonicy, w której szczycie odnotowano od ponad 24 000 do prawie 44 000 zachorowań, a liczba zgonów wynosiła od 1 600 do ponad 3 000 rocznie. Dopiero wprowadzenie masowych szczepień przeciw błonicy w całym kraju w 1954 roku doprowadziło do znacznego spadku liczby zachorowań. W latach 1981-2000 odnotowywano pojedyncze przypadki zachorowań, głównie związanych z podróżami za wschodnią granicę Polski, gdzie panowała epidemia tej choroby.

Od 2001 roku nie odnotowano żadnego przypadku błonicy na terenie Polski.

Gdzie i jak często błonica występuje na świecie?

Błonica wciąż występuje na świecie. Według danych WHO w 2016 r. odnotowano 7097 przypadków tej choroby. Terenami endemicznego występowania błonicy są kraje Afryki, Azji, Południowy Pacyfik, Bliski Wschód, Europa Wschodnia, a także Haiti i Republika Dominikany. W okresie od 2011 do 2016 roku epidemie błonicy wystąpiły w Indonezji, Tajlandii, Laosie, Indiach, Nepalu, Birmie, Sudanie, Pakistanie i na Madagaskarze z liczbą zachorowań od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy rocznie. Dla przykładu, w 2015 r. podczas epidemii na Madagaskarze odnotowano 1627 przypadków, w 2014 roku w Nepalu – 1079 przypadków, w 2013 roku w Indonezji – 1192 przypadki. Natomiast w Indiach każdego roku odnotowywanych jest kilka tysięcy przypadków błonicy. Obecnie trwa epidemia błonicy w Wenezueli, gdzie w 2016 r. odnotowano 447 przypadków, a od stycznia do połowy czerwca 2017 r. kolejne 123 przypadki.

W Europie liczba zachorowań na błonicę w ostatnich latach wynosiła 20-30 przypadków rocznie, jednakże z roku na rok odnotowywanych jest coraz więcej przypadków tej choroby. W 2010 r. było 14 zachorowań, w 2014 r. 38 zachorowań, a w 2015 r. 65 zachorowań. Błonica odnotowywana jest głównie (ale nie tylko) w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i na Łotwie. W Europie zakażeniu błonicą najczęściej ulegają dzieci, którym nie podano szczepionki  lub u których cykl szczepienia był niekompletny oraz osoby dorosłe, u których wygasła odporność poszczepienna. O powadze i aktualności błonicy dowodzą przypadki zachorowań u dwójki nieszczepionych dzieci zarejestrowane w Hiszpanii w 2015 (6-letni chłopiec) i w Belgii w 2016 r. (3-letnie dziecko), które zakończyły się śmiercią. W obydwu tych krajach nie odnotowywano przypadków błonicy od wielu lat, przy czym w Hiszpanii był to pierwszy przypadek tej choroby od 30 lat.

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2024