Szczepionka przeciw śwince

Jak wiele zachorowań na świnkę występuje w Polsce?

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Źródło danych: biuletyny roczne „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce” (wyd: NIZP-PZH, GIS)

W Polsce przed wprowadzeniem obowiązku szczepienia przeciwko śwince rejestrowano około 150 000 do 220 000 zachorowań rocznie (w latach epidemicznych).

Okresowy wzrost zachorowań na tę chorobę występował co 3-4 lata. Większość przypadków dotyczyła dzieci, rzadko występowały zachorowania u niemowląt i dorosłych.

W 1998 roku szczepienie szczepionką skojarzoną przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR) umieszczono w kalendarzu szczepień na liście szczepień zalecanych. Natomiast w 2004 roku uodparnianie szczepionką MMR stało się obowiązkowe.

W ostatnich latach liczba zachorowań ulega zmniejszeniu.

W 2019 roku zgłoszono 1 338 zachorowań na swinkę, w 2018 roku zarejestrowano 1584 zachorowania, w 2017 roku- 1670 zachorowań, w 2016 roku – 1978 zachorowań, w 2015 roku – 2 208 zachorowań.

Jak często świnka występuje na świecie?

W krajach nieobjętych szczepieniami przeciwko śwince, każdego roku choroba ta powoduje liczne zachorowania wśród dzieci i młodzieży.

Od 1967 roku, czyli po wprowadzeniu szczepień, zauważa się spadek liczby zachorowań, np. na terenie USA odnotowuje się ok. 500 przypadków świnki rocznie (zmniejszenie o ponad 90% w porównaniu z okresem przed szczepieniami).

W Finlandii (gdzie w 1982 roku wprowadzono dwie dawki szczepionki), od 1997 roku nie obserwuje się zachorowań na świnkę, za wyjątkiem przypadków zawleczonych z innych krajów.

O szczepionce

Jakie rodzaje szczepionek są dostępne w Polsce?

Szczepionki przeciw śwince należą do grupy szczepionek żywych, tzn. zawierają osłabionego (atenuowanego) wirusa świnki (szczep Jeryl Lynn i jego pochodna RIT 4385).

Szczepionka przeciw śwince podawana jest w postaci szczepionki skojarzonej przeciw odrze, śwince i różyczce (tzw. MMR). Pojedyncze szczepionki przeciw śwince są niedostępne.

Szczepionki stosuje się w celu uodpornienia dzieci i dorosłych. Pobudzają  one produkcję przeciwciał chroniących m.in. przed zakażeniem wirusem świnki.

Podanie 2 dawek skojarzonej szczepionki MMR (przeciw śwince, odrze i różyczce) zapewnia 79-86% skuteczności w ochronie przed świnką.

Dlaczego warto się szczepić przeciw śwince?

Świnka jest ostrą chorobą zakaźną. Na ogół przebiega łagodnie, niekiedy może prowadzić do poważnych powikłań, często wymagających hospitalizacji. W ostatnich latach średnio ok. 5 000 dzieci rocznie musiało być hospitalizowanych z powodu ciężkiego przebiegu świnki. Niektóre powikłania mogą prowadzić do trwałych następstw (głuchota, bezpłodność, cukrzyca).
Zachorowanie na świnkę uważa się za główną przyczynę wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci.
Jak dotąd nie opracowano skutecznego leku przeciwko wirusowi świnki. Jedynym sposobem zapobiegania tej chorobie jest szczepienie.

Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2024
Materiały źródłowe
  • American Academy of Pediatric. ed. Pickering L.K. Red Book, Report of the Committee on Infectious Diseases, 27th ed. ELK Grove Village IL. American Academy of Pediatrics. 2006: 464-468.
  • Centers for Disease Control. Measles, Mumps, and Rubella – Vaccine Use and Strategies for Elimination of Measles, Rubella, and Congenital Rubella Syndrome and Control of Mumps: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR z maja 1998 /   47(RR-8); str. 1-57.
  • Livingston K. A. i wsp. Mumps vaccine effectiveness and risk factors for disease in households during an outbreak in New York City. Vaccine, 2014; 32: 369–374.
  • Orlíková H. i wsp. Protective effect of vaccination against mumps complications, Czech Republic, 2007–2012. BMC Public Health, 2016; 16: 293.
  • Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. (red). Wakcynologia wyd. II,  α-medica Press, Bielsko-Biała 2007, 448-451.
  • Rubin S.A. Mumps vaccines. w: Plotkin’s Vaccines, red. PLotkin S.A., Orenstein W.A., Offit P.A., Edwards K.M. wyd. 7. 2017, str. 663-688.
  • Stanowisko WHO dot. szczepionek przeciwko śwince w języku angielskim i francuskim. Weekly Epidemiological Record, Nr 7, 2007, 82, str.: 49–60.
  • Wysocki J. Jak długo utrzymuje się ochrona po szczepieniu MMR? Medycyna Praktyczna Szczepienia. 28.05.2018.
pokaż więcej