Szczepionka przeciw śwince

Czy zaszczepić młodego mężczyznę, który nie chorował na świnkę i nie był szczepiony? Jeżeli tak, to jaka szczepionka będzie dla niego odpowiednia?

Szczepienie przeciw śwince podobnie jak przechorowanie świnki jest związane z nabyciem długotrwałej odporności na całe życie. Osoby, które nie chorowały na świnkę w przeszłości i nie zostały zaszczepione są narażone na zachorowania. Ciężkość choroby, w tym częstość zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych zwiększa się z wiekiem. Populacją najbardziej narażoną na wystąpienie powikłań świnki są nastolatki i młodzi dorośli.

Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2024
Materiały źródłowe
  • American Academy of Pediatric. ed. Pickering L.K. Red Book, Report of the Committee on Infectious Diseases, 27th ed. ELK Grove Village IL. American Academy of Pediatrics. 2006: 464-468.
  • Centers for Disease Control. Measles, Mumps, and Rubella – Vaccine Use and Strategies for Elimination of Measles, Rubella, and Congenital Rubella Syndrome and Control of Mumps: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR z maja 1998 /   47(RR-8); str. 1-57.
  • Livingston K. A. i wsp. Mumps vaccine effectiveness and risk factors for disease in households during an outbreak in New York City. Vaccine, 2014; 32: 369–374.
  • Orlíková H. i wsp. Protective effect of vaccination against mumps complications, Czech Republic, 2007–2012. BMC Public Health, 2016; 16: 293.
  • Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. (red). Wakcynologia wyd. II,  α-medica Press, Bielsko-Biała 2007, 448-451.
  • Rubin S.A. Mumps vaccines. w: Plotkin’s Vaccines, red. PLotkin S.A., Orenstein W.A., Offit P.A., Edwards K.M. wyd. 7. 2017, str. 663-688.
  • Stanowisko WHO dot. szczepionek przeciwko śwince w języku angielskim i francuskim. Weekly Epidemiological Record, Nr 7, 2007, 82, str.: 49–60.
  • Wysocki J. Jak długo utrzymuje się ochrona po szczepieniu MMR? Medycyna Praktyczna Szczepienia. 28.05.2018.
pokaż więcej