Jakie są zasady szczepień w przypadku alergii na białko jaja kurzego? 

 • Obecność białka jaja kurzego w niektórych szczepionkach jest związana z tym, że w czasie ich produkcji wirusy szczepionkowe namnażane są w zarodkach kurzych. Przykładem są wirusy w szczepionce przeciw grypie i szczepionce przeciw żółtej gorączce. Dlatego też w składzie tych szczepionek może występować niewielka ilość białka jaja kurzego w postaci owoalbuminy. Dzięki nowoczesnemu procesowi ich produkcji zawierają śladowe ilości białka.
 • Szczepionki w skład których wchodzą wirusy namnażane w linii komórek fibroblastów kurzych (np. szczepionka przeciw odrze, śwince różyczce (MMR) lub szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM), nie zawierają w swoim składzie białka jaj kurzego.
 • Niezależnie od alergii w wywiadzie, wszystkie szczepionki powinny być podawane w gabinecie wyposażonym w odpowiedni sprzęt pod nadzorem personelu medycznego przygotowanego do rozpoznania i leczenia reakcji anafilaktycznej.
 • Proces kwalifikacji pacjentów z chorobą alergiczną przebiega według ogólnie przyjętych zasad, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu dotyczącego chorób o podłożu alergicznym. Kwalifikacja pacjenta dotyczy konkretnego szczepienia i konkretnego preparatu (szczepionki).

Szczepienie przeciw grypie w przypadku alergii na białko jaja kurzego

 • Wszystkie szczepionki przeciw grypie dostępne w Polsce, zarówno inaktywowane (podawane domięśniowo), jak i żywa (podawana donosowo) zawierają śladowe ilości białka jaja kurzego, m.in. owoalbuminy, która odpowiada za objawy nadwrażliwości po spożyciu jajka.
 • Pacjenci z alergią na białko jaja kurzego, u których po spożyciu jajka lub produktu zawierającego jajko występuje pokrzywka mogą być bezpiecznie szczepieni przeciw grypie w warunkach POZ. Wybór szczepionki zależy od wieku osoby szczepionej: u dorosłych stosuje się szczepionki inaktywowane; u dzieci w wieku 6 miesięcy-2 lata szczepionki inaktywowane; u dzieci w wieku 2-18 lat – szczepionki inaktywowane lub szczepionkę żywą, donosową.
 • Pacjenci z alergią na białko jaja kurzego w wywiadzie, u których po spożyciu jajka lub produktów zawierających jajko występują objawy inne niż pokrzywka (obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia oddychania (duszność, świszczący oddech), zawroty głowy, wymioty), wymagali podania adrenaliny lub innej nagłej interwencji, mogą być szczepieni w warunkach szczególnej ostrożności, pod nadzorem personelu medycznego, który ma doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu ciężkich reakcji nadwrażliwości.
 • Ciężka reakcja nadwrażliwości po wcześniejszym podaniu szczepionki przeciw grypie (bez względu na to, który składnik szczepionki jest podejrzany o jej wywołanie) stanowi trwałe przeciwwskazanie do podania tej szczepionki w przyszłości.

Pacjentom z alergią na białko jaja kurzego, należącym do grupy wysokiego ryzyka powikłań i ciężkiego przebieg grypy, zaleca się szczepienie przeciw grypie standardową, zalecaną dawką.

Szczepienie przeciw żółtej gorączce w przypadku alergii na białko jaja kurzego

 • Szczepionka przeciw żółtej gorączce zawiera śladowe ilości białka kurzego.
 • Nie powinna być podawana u osób z reakcją anafilaktyczną na białka jaja kurzego w wywiadzie.
 • Jeżeli ryzyko zachorowania u pacjenta z alergią na białka jaja kurzego jest duże, można rozważyć szczepienie po wykonaniu testu skórnego ze szczepionką
 • W przypadku potwierdzenia reakcji alergicznej w teście skórnym można podawać szczepionkę metodą wielokrotnych rozcieńczeń w warunkach szpitalnych.

 Szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce w przypadku alergii na białko jaja kurzego

 • Szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) nie zawierają oznaczalnych ilości owoalbuminy i mogą być bezpiecznie podawane u osób z alergią na białko jaja kurzego w warunkach POZ.
 • Ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości po podaniu MMR u osób z alergią na BJK jest takie samo jak u osób bez tej alergii w wywiadzie. Objawy nadwrażliwości związane są głównie z obecnością w szczepionce żelatyny lub neomycyny.

Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu w przypadku alergii na białko jaja kurzego

 • Wirus użyty w szczepionkach przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM) namnażany jest na fibroblastach zarodków kurzych, stąd też ilość owoalbuminy w szczepionkach jest nieoznaczalna.
 • Osoby z alergią na białko jaja kurzego mogą być bezpiecznie szczepione przeciw KZM w warunkach POZ.

Niezależnie od alergii w wywiadzie, wszystkie szczepionki powinny być podawane w gabinecie wyposażonym w odpowiedni sprzęt pod nadzorem personelu medycznego przygotowanego do rozpoznania i leczenia reakcji anafilaktycznej.

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2022

Powiązane artykuły:

Czy można szczepić osoby z alergiami?

Materiały źródłowe
 • Influenza Vaccination of People with a History of Egg Allergy. Immunization Action Coalition.
 • Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices — United States, 2020–21 Influenza Season. MMWR 2020, 69, 8.
pokaż więcej
Autor
Ewa Talarek
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading