Szczepionka przeciw śwince

Czytaj więcej

Jaka jest skuteczność szczepionki przeciw śwince?

Nie ma pojedynczej szczepionki przeciw śwince. Szczepienie przeciw śwince realizowane jest skojarzoną szczepionką MMR przeciw odrze, śwince i różyczce. Schemat szczepienia obejmuje podanie 2 dawek szczepionki MMR. Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych dwie dawki tej szczepionki podaje się w 13-15 m. ż. oraz wieku 6 lat.

Odporność po szczepieniu przeciw śwince jest długotrwała, utrzymuje się kilkadziesiąt lat.

Skuteczność pełnego szczepienia w ochronie przed zachorowaniem na świnkę wynosi 88% (95% CI: 31-95).

Skuteczność szczepienia MMR w zapobieganiu POWIKŁANIOM ŚWINKI

 • o 68% (95% CI: 61-75) mniejsze ryzyko wystąpienia jakichkolwiek powikłań świnki,
 • o 64% (95% CI: 46-79) mniejsze ryzyko rozwinięcia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,
 • o 93% mniejsze ryzyko (95% CI: 66-98) encefalopatii,
 • o 72% (95% CI: 64-78) mniejsze ryzyko wystąpienia zapalenia jąder (u mężczyzn),
 • ochrona w zapobieganiu zapaleniu jąder zmniejsza się wraz ze zwiększeniem wieku szczepionego: 10–14 lat – 81%; 15–19 lat – 74%; 20–24 lat – 56%,
 • o 71% (95% CI: 65–76) mniejsze ryzyko zachorowań na świnkę wymagających hospitalizacji.

Orlíková H. i wsp. Protective effect of vaccination against mumps complications, Czech Republic, 2007–2012. BMC Public Health, 2016; 16: 293.

 

Czy osoba dorosła, która ma częsty kontakt z małymi dziećmi a nie chorowała na świnkę powinna się zaszczepić?

Świnka jest jedną z wirusowych chorób okresu dziecięcego, które często u dorosłych mają cięższy przebieg, z wiekiem wzrasta też ryzyko wystąpienia powikłań.

Świnka u dorosłych w większości przebiega jednak łagodnie natomiast największym zagrożeniem są powikłania takie jak: zapalenie jąder i najądrzy mogące prowadzić do bezpłodności u mężczyzn, w przypadku kobiet zapalenie jajników (nie prowadzące do bezpłodności) – występuje u około 10% chorujących kobiet, inne powikłania to zapalenie trzustki, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

Świnka nie zawsze powoduje typowe objawy chorobowe, u około 30-40% ludzi przebiega bezobjawowo. Osoba dorosła, która nie jest pewna czy chorowała na świnkę może to łatwo sprawdzić oznaczając poziom przeciwciał IgG przeciw wirusowi świnki (koszt badania ok.  50 PLN). Dodatni wynik tego badania świadczy o trwałej odporności. W przypadku wyniku ujemnego zalecane jest szczepienie.

Szczepienia przeciw śwince osób dorosłych są zalecane (odpłatne).
Szczepionka przeciw śwince jest dostępna wyłącznie w postaci 3 składnikowej szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce. W celu pełnego uodpornienia należy podać 2 dawki szczepionki w odstępie nie krótszym niż 4 tygodnie.

Szczepionka chroniąca wyłącznie przeciw śwince jest niedostępna.

Uzupełnienie szczepień osób dorosłych przeciw odrze/śwince/różyczce  w obecnej sytuacji  zaleca się przede wszystkim osobom, które mają na co dzień kontakt z dziećmi np. w przedszkolu, szkole oraz pracownikom służby zdrowia.
Kobiety planujące ciąże, które nie chorowały na świnkę powinny upewnić się czy posiadają trwałą odporność, gdyż zachorowanie w I trymestrze ciąży może powodować poronienie.

Podobnie jak w przypadku każdego szczepienia wymagana jest kwalifikacja do szczepienia przez lekarza wykluczająca ewentualne przeciwwskazania do szczepienia oraz recepta na zakup szczepionki w aptece.

Czy można uodpornić przeciw śwince osobę, która miała kontakt z chorym na świnkę?

Nie ma przeciwwskazań do tego typu postępowania, ale jego skuteczność nie jest potwierdzona badaniami klinicznymi. Z obserwacji wynika, że masowe szczepienia prowadzone w okresie wzrostu zachorowań na świnkę hamują ich dalsze rozprzestrzenianie się.

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2023
Materiały źródłowe
 • American Academy of Pediatric. ed. Pickering L.K. Red Book, Report of the Committee on Infectious Diseases, 27th ed. ELK Grove Village IL. American Academy of Pediatrics. 2006: 464-468.
 • Centers for Disease Control. Measles, Mumps, and Rubella – Vaccine Use and Strategies for Elimination of Measles, Rubella, and Congenital Rubella Syndrome and Control of Mumps: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR z maja 1998 /   47(RR-8); str. 1-57.
 • Livingston K. A. i wsp. Mumps vaccine effectiveness and risk factors for disease in households during an outbreak in New York City. Vaccine, 2014; 32: 369–374.
 • Orlíková H. i wsp. Protective effect of vaccination against mumps complications, Czech Republic, 2007–2012. BMC Public Health, 2016; 16: 293.
 • Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. (red). Wakcynologia wyd. II,  α-medica Press, Bielsko-Biała 2007, 448-451.
 • Rubin S.A. Mumps vaccines. w: Plotkin’s Vaccines, red. PLotkin S.A., Orenstein W.A., Offit P.A., Edwards K.M. wyd. 7. 2017, str. 663-688.
 • Stanowisko WHO dot. szczepionek przeciwko śwince w języku angielskim i francuskim. Weekly Epidemiological Record, Nr 7, 2007, 82, str.: 49–60.
 • Wysocki J. Jak długo utrzymuje się ochrona po szczepieniu MMR? Medycyna Praktyczna Szczepienia. 28.05.2018.
pokaż więcej