Ewa Duszczyk

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego

Dr n. med. Ewa Duszczyk jest absolwentką I Wydziału Ogólnolekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Jest specjalistą II stopnia w zakresie pediatrii.

W 1988 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Od 1979 roku pracowała w Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w oddziale dziecięcym Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego. Dr Ewa Duszczyk jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (członek założyciel). Dr Ewa Duszczyk jest współautorką podręczników: „Wakcynologia” oraz „Choroby zakaźne i pasożytnicze”, jak również współtwórcą programów prozdrowotnych. Jest autorką licznych publikacji i doniesień zjazdowych dotyczących chorób zakaźnych i szczepień ochronnych.

Publikacje

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2023