Jak przygotować się do podróży zagranicznej?

Jak zabezpieczyć się przed innymi chorobami tropikalnymi przeciwko, którym nie ma szczepionek?

Podczas podróży zagranicznych istnieje ryzyko chorób, przeciwko którym nie wyprodukowano dotychczas skutecznej szczepionki. Taką chorobą jest np. malaria. Postępowanie profilaktyczne w tym przypadku  składa się z dwóch elementów:
•    profilaktyki farmakologicznej, czyli przyjmowania zapobiegawczo leków przeciwmalarycznych
•    profilaktyki niefarmakologicznej (środki ochrony przed ukłuciami komarów tzn. odpowiedni strój, repelenty, moskitiery).

Nie ma również szczepionek przeciwko większości drobnoustrojów wywołujących tzw. biegunkę podróżnych (enteropatogenne szczepy Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Salmonella, Shigella). Źródłem zakażenia tymi drobnoustrojami są zanieczyszczone nimi produkty pokarmowe i woda, a także ręce. Zapobieganie tym zakażeniom polega na starannym przestrzeganiu zasad higieny osobistej i higieny żywienia (spożywanie pokarmów poddanych obróbce termicznej, picie wody pozbawionej czynników chorobotwórczych).

Które szczepienia są obowiązkowe przed podróżą zagraniczną?

Szczepienia obowiązkowe przed podróżą zagraniczną są wymagane przez władze krajów docelowych na podstawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (International Health Regulations – IHR), opublikowanych w 2005 r. przez WHO, stanowiące warunek pozwolenia na wjazd.

Aktualnie są to szczepienia przeciw:
•   żółtej gorączce dla wyjeżdżających do następujących krajów: Angola, Burundi, Demokratyczna Republika Konga – dawny Zair, Gabon, Ghana, Gujana Francuska, Gwinea Bissau, Kongo, Liberia, Mali, Niger, Republika Środkowo-Afrykańska, Ruanda, Sierra Leone, Togo, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Wybrzeże Kości Słoniowej (pełna lista krajów),
•    zakażeniom meningokokowym dla pielgrzymów do Mekki lub Umrah w Arabii Saudyjskiej.

Szczegółowe informacje o szczepieniach obowiązkowych do poszczególnych krajów i regionów, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej są publikowane i uaktualniane na stronach internetowych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz amerykańskiego Ośrodka Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2023