Jak przygotować się do podróży zagranicznej?

Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem chorób zakaźnych podczas podróży zagranicznych?

Podróż zagraniczna oprócz wielu miłych wrażeń niesie ze sobą ryzyko zdrowotne, związane z chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi. Problemem może też być utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej, zwłaszcza w krajach rozwijających się. W czasie podróży zagranicznych człowiek jest narażony na kontakt z nowymi drobnoustrojami chorobotwórczymi lub już znanymi, ale występującymi w większej liczbie i z większą częstością.

Wielu chorobom zakaźnym, związanym z podróżami i pobytem w innych krajach, zwłaszcza tropikalnych i o niskim standardzie sanitarno-epidemiologicznym, można zapobiec poprzez szczepienia ochronne. Jest to najskuteczniejszy z dotychczas poznanych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym. Szczepienia dla podróżujących można zrealizować w wybranych punktach szczepień.

Przeciw jakim chorobom można się zaszczepić wyjeżdżając za granicę?

W zależności od kraju, do którego podróżujący się udaje, rodzaju podróży oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych, jest wskazane szczepienie przeciwko następującym chorobom zakaźnym: wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,  durowi brzusznemu, tężcowi,  błonicy i krztuścowi,  poliomyelitis, odrze, śwince i różyczce, grypie, wściekliźnie, zakażeniom meningokokowym, zakażeniom pneumokokowym, wściekliźnie, cholerze, kleszczowemu zapaleniu mózgu, japońskiemu zapaleniu mózgu, żółtej gorączce.

Informacje o chorobach, przeciwko którym należy się zaszczepić przed podróżą do danego kraju, można uzyskać w punktach szczepień dla podróżujących lub na stronie WHO, a w przypadku szczepień obowiązkowych przeciwko żółtej gorączce również w ambasadzie danego kraju.

Świadczenia medyczne z zakresu szczepień zalecanych, w tym  przeciwko żółtej gorączce realizuje się na podstawie obowiązujących regulacji zawartych w artykule 19  ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1215).  Załącznik do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa wykaz zalecanych szczepień ochronnych, w tym przeciwko żółtej gorączce.

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2023