Jak przygotować się do podróży zagranicznej?

Jakie szczepienia są zalecane przed podróżą zagraniczną?

Szczepienia zalecane przed podróżą zagraniczną nie są wymagane przez władze krajów docelowych, ale są uważane przez WHO za rutynowe, z uwagi na to, że w większości krajów dzieci i młodzież są zaszczepione zgodnie z obowiązującym programem szczepień. Jednak w części przypadków może być wymagane podanie przed wyjazdem dawek przypominających lub uzupełnienie całego cyklu szczepienia u osób, które z jakiegoś powodu ich nie otrzymały.
Aktualnie są to szczepienia przeciwko:
•    tężcowi, błonicy i krztuścowi
•    wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
•    poliomyelitis
•    odrze, śwince i różyczce
•    ospie wietrznej
•    grypie
•    zakażeniom Haemophilus influenzae typu b
•    zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
•    zakażeniom pneumokokowym
•    zakażeniom rotawirusowym

Wśród szczepień zalecanych ze względu na  zwiększone ryzyko zakażenia w czasie podróży lub pobytu w danym kraju lub ze względu na indywidualne ryzyko, wymieniane są szczepienia przeciwko:
•    wirusowemu zapaleniu wątroby  typu A
•    durowi brzusznemu
•    żółtej gorączce
•    zakażeniom meningokokowym
•    kleszczowemu zapaleniu mózgu
•    wściekliźnie
•    cholerze
•    japońskiemu zapaleniu mózgu (szczepionka dostępna w ramach importu docelowego)

Przy wyborze szczepień powinno się uwzględnić m.in. szczegółowe informacje dotyczące podróży, dotychczasowy stan uodpornienia danej osoby oraz ewentualne przeciwwskazania.

Szczegółowe informacje o szczepieniach zalecanych do poszczególnych krajów i regionów z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej są publikowane i uaktualniane na stronach internetowych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)  www.who.int/ith oraz amerykańskiego Ośrodka Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) www.cdc.gov.travel

Kiedy rozpocząć szczepienia przed planowaną podróżą?

Uodpornienie najlepiej rozpocząć ok. 6 – 8 tygodni przed planowanym wyjazdem. Niektóre szczepienia wymagają podania kilku dawek w określonym schemacie szczepienia, z czego przed wyjazdem podaje się dwie dawki w odstępie 4 tygodni. Część szczepień wymaga podania tylko jednej dawki najpóźniej 2 tygodnie przed wyjazdem, np. szczepionkę przeciwko żółtej gorączce podaje się najpóźniej 10 dni przed wyjazdem.

Ustalenie liczby i rodzaju szczepień u danej osoby zależy od:
•    czynników ryzyka związanych z podróżą, tj.: kraju docelowego i wymagań jego władz odnośnie szczepień, aktualnej sytuacji
epidemiologicznej w tym kraju, czasu trwania i charakteru pobytu, warunków zakwaterowania oraz planowanych środków transportu
•    czynników osobniczych tj.: przebytych wcześniej szczepień i zakażeń pozostawiających odporność, stanu zdrowia, wieku, przeciwwskazań do szczepień
•    właściwości szczepionki tj.: wymaganej liczby dawek w cyklu, czasu uzyskania zabezpieczającej odporności.

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2023