Szczepionka przeciw wzw B

Jak wiele zachorowań na wzw B występuje w Polsce?

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Źródło danych: biuletyny roczne „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce” (wyd: NIZP-PZH, GIS)

Uwaga do wykresu: Od 2005 roku uwzględnione są tylko nowe zachorowania (rozpoznania ostrego wzw B). Przed 2005 rokiem rejestrowano łącznie wszystkie zdiagnozowane zachorowania na wzw B, włączając w to przewlekłe zakażenia.

W Polsce do połowy lat 80-tych XX wieku chorowały 43 osoby na 100 000 mieszkańców. Liczba zachorowań systematycznie malała, szczególnie po wprowadzeniu powszechnych szczepień ochronnych oraz po zaostrzeniu przepisów dotyczących sterylizacji sprzętu medycznego oraz w innych dziedzinach, gdzie dochodzi do kontaktu z krwią.

Aktualnie liczba nowych zachorowań waha się w zakresie 4-9 na 100 000 mieszkańców, uwzględniając zakażenia HBV. W 2019 r. odnotowano 46 przypadków ostrego wzw B (zapadalność 0,12/100 000) i 2 814 nowo rozpoznanych przypadków przewlekłego wzw B (a więc często zakażeń nabytych przed wieloma laty) (zapadalność 7,33/100 000).

W ostatniej dekadzie obserwowany jest malejący udział zachorowań ostrych. Częściej chorowali mężczyźni oraz mieszkańcy miast. Nie zaobserwowano zachorowań w grupie osób do 25 lat, objętych powszechnymi szczepieniami przeciw wzwB, co potwierdza skuteczność obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych (PSO).

Gdzie i jak często wzw B występuje na świecie?

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia w 2016 roku na świecie żyło ok. 292 mln osób przewlekle zakażonych wirusem HBV, co stanowiło 3,9% globalnej populacji.

Ponad 800 000 osób umiera każdego roku z powodu przewlekłego wzw B i jego późnych następstw, tj. marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego.

Umieralność z powodu wzw na świecie w okresie 2000-2015 wzrosła o 22% i prognozuje się dalszy jej wzrost.

 

Rozpowszechnianie zakażeń HBV na świecie jest bardzo zróżnicowana geograficznie, wynosi od 0,1% w krajach Europy Płn. do ponad 10% w niektórych krajach Afryki i Azji Centralnej.

Wzw B występuje często w krajach wschodniej Europy i południowo-wschodniej Azji, Chinach, Rosji oraz byłych azjatyckich republikach Związku Radzieckiego. W prawie wszystkich krajach Afryki występuje wysoki poziom zakażeń wzw B, z wyjątkiem Algierii, Egiptu, Libii i Tunezji. W większości państw Azji sytuacja zachorowań na tę chorobę kształtuje się podobnie jak w Afryce, z wyjątkiem Afganistanu, Bangladeszu, Indii, Bhutanu, Malezji, Nepalu, Pakistanu oraz Sri Lanki.

W krajach Ameryki Północnej oraz Ameryki Południowej zakażenia wzw B występują endemicznie wśród rdzennych mieszkańców Alaski i lasów tropikalnych nad Amazonką.

W Europie najmniej przypadków wzw B notuje się w Danii, Słowenii i na Malcie, natomiast najwięcej w Rosji i na Ukrainie.

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2024
Materiały źródłowe
  • Marshall G.S. The Vaccine Handbook TM : A Practical Guide for Clinicians; 2004 by Lippincott Williams&Wilkins Philadelphia USA
  • Red Book: 2009 Report of the Committee in Infectious Diseases. 28th ed. Elk Grove Village USA
  • Centers for Disease Control and Prevention. CDC Health Information for International Travel 2010. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service,2009.
  • van Damme P. i wsp. Hepatitis B vaccines, w: Vaccines, red. Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA Vaccines  6th ed Saunders Elsevier 2013, str. 205-234.
  • McMahon B.J., Dentinger C.M., Bruden D. i wsp.: Antibody levels and protection after hepatitis B vaccine: results of a 22-year follow-up study and response to a booster dose. J. Infect. Dis., 2009; 200: 1390-1396.
  • Polska Grupa Ekspertów HBV- Zespół ds Szczepień: Szczepienia przeciwko wirusowym zapaleniom wątroby typu A i B. Przegl Epidemiol 2012; 66, 89-91.
  • Hepatitis B Vaccination Recommendations for Infants, Children, and Adolescents. MMWR 2005; 54(RR-16)
  • Piwowarow K., Stępień M. Wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w 2013 r. Przegl Epidemiol 2016, 70, 231-241.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 wrrześnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.
pokaż więcej