Szczepionka przeciw różyczce

O szczepionce

Jakie rodzaje szczepionek przeciw różyczce są dostępne w Polsce?

Obecnie wszystkie szczepionki przeciw różyczce (z wyjątkiem kilku produkowanych w Japonii, ale w Polsce niedostępnych) zawierają żywy, atenuowany szczep wirusa nazywany Wistar RA 27/3. Szczep ten wybrano do produkcji szczepionek z uwagi na niską odczynowość oraz wzbudzanie odporności na naturalne zakażenia u zaszczepionych osób.

Szczepionka przeciw różyczce dostępna jest jako szczepionka skojarzona przeciw odrze, śwince i różyczce (tzw. szczepionka MMR), zawierająca atenuowane szczepy wirusa odry, świnki i różyczki. Od czasu wprowadzenia szczepionki MMR do Programu Szczepień Ochronnych (PSO) w Polsce, pojedyncza szczepionka przeciw różyczce jest niedostępna.

Dlaczego warto się szczepić przeciw różyczce?

Głównym celem wprowadzenia szczepień przeciw różyczce było zapobieganie zakażeniom kobiet w ciąży, tym samym wyeliminowanie u dzieci zespołu różyczki wrodzonej. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) obserwujemy wysoką skuteczność (ok. 95%). Po podaniu drugiej dawki szczepionki odsetek osób odpornych wzrasta do 98-99%.

Celem obecnie stosowanej strategii szczepień jest wyeliminowanie zachorowań na różyczkę dzieci i młodzieży. Zaprzestanie krążenia dzikiego wirusa różyczki w populacji, pozbawi kobiety w ciąży źródła zakażenia. Skuteczność eradykacji wirusa zależy od odsetka zaszczepionych osób.

Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2024
Materiały źródłowe
  • Dulny G. Szczepionka przeciwko różyczce. w: Wakcynologia red. Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. alfa-medica press. 2007.
  • Goodson J L , Chu S Y , Rota P A i wsp. Research priorities for global measles and rubella control and eradication. J Infect Dis. 2011 Jul;204 Suppl 1: S524-32.
  • Paradowska- Stankiewicz I., Czarkowski M.P., Derrough T., Stefanoff P. Ongoing outbreak of rubella among young male adults in Poland: increased risk of congenital rubella infections.  Eurosurveillance, 2013, 23 May.
  • Sitarska-Gołebiowska J, Czarkowski MP. Różyczka. w: Choroby zakaźne i ich zwalczanie na ziemiach polskich w XX wieku. Red. J. Kostrzewski, W. Magdzik, D. Naruszewicz – Lesiuk Wydawnictwo Lekarskie wydanie I, Warszawa 2001.
  • Reef SE, Plotkin SA. Rubella vaccines. w: Plotkin’s Vaccines, red. Plotkin S., Orenstein W., Offit P., Edwards M. wyd. 7, 2018, str. 970-1000.
  • Reef S.E., Strebel P., Dabbagh A., Gacic-Dobo M., Cochi S. Progress toward control of rubella and prevention of congenital rubella syndrome– worldwide, 2009. J Infect Dis. 2011, 204 Suppl 1: S24-7.
  • O’Connor P., Yankovic D., Zimmerman L. i wsp. Progress toward rubella elimination – World Health Organization European Region, 2005–2019. MMWR Morb. Mortal. Wkly Rep. 2021; 70 (23): 833–839.
pokaż więcej