Szczepionka przeciw meningokokom

Jakie szczepionki przeciw meningokokom są dostępne w Polsce?

Jakie szczepionki przeciw meningokokom są dostępne w Polsce?

Do szczepionek białkowych przeciw serogrupie B należą: 
Szczepionka: Bexsero 
Typ szczepionki: szczepionka przeciw meningokokom, białkowa
Antygen: oczyszczone białka Neisseria meningitidis serogrupy B
Podmiot odpowiedzialny: GSK Vaccines S.r.l., Włochy
Postać: zawiesina do wstrzykiwań,
Dawka: 0,5 ml;
Więcej informacji o szczepionce Bexsero można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Szczepionka: Trumenba 
Typ szczepionki: szczepionka przeciw meningokokom, rekombinowana
Antygen: oczyszczone białka Neisseria meningitidis serogrupy B, fHbp podgrupa A i B
Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Limited, Wielka Brytania
Postać: zawiesina do wstrzykiwań,
Dawka: 0,5 ml;

Więcej informacji o szczepionce Trumenba można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Do szczepionek skoniugowanych przeciw serogrupie A, C, W-135, Y należą:

1. Szczepionka: Menveo (aktualnie niedostępna)
Typ szczepionki: szczepionka przeciw meningokokom, skoniugowana,
Antygen: oczyszczone polisacharydy Neisseria meningitidis grupy A-C-W135-Y
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., Włochy
Postać: proszek i puszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań,
Dawka: 0,5 ml;

2. Szczepionka: Nimenrix
Typ szczepionki: szczepionka przeciw meningokokom, skoniugowana,
Antygen: oczyszczone polisacharydy Neisseria meningitidis grupy A-C-W135-Y
Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Europe MA EEIG, Belgia
Postać: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań,
Dawka: 0,5 ml;

Do szczepionek skoniugowanych przeciw serogrupie C należą:

1. Szczepionka: NeisVac – C  Baxter
Typ szczepionki: szczepionka przeciw meningokokom, skoniugowana,
Antygen: oczyszczone polisacharydy Neisseria meningitidis grupy C,
Podmiot odpowiedzialny: Baxter Polska
Postać: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce,
Dawka: 0,5 ml;

2. Szczepionka: Meningitec (aktualnie niedostępna)
Typ szczepionki: szczepionka przeciw meningokokom, skoniugowana,
Antygen: oczyszczone polisacharydy Neisseria meningitidis grupy C,
Podmiot odpowiedzialny: Wyeth-Lederle Pharma GmbH,
Postać: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce,
Dawka: 0,5 m;

3. Szczepionka: Menitorix (aktualnie niedostępna)
Typ szczepionki: szczepionka przeciw haemophilus typ b i meningokokom grupy C, skoniugowana,
Antygen: oczyszczone polisacharydy Haemophilus influenzae typ b i
Neisseria meningitidis grupy C,
Producent: GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgia
Postać: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań,
Dawka: 0,5 ml.

Kalendarz szczepień

Szczepionki przeciw meningokokom w Programie Szczepień Ochronnych

W Polsce szczepienia przeciw meningokokom są zalecane (niefinansowane z budżetu Ministra Zdrowia):

Szczepienia przeciw meningokokom są zalecane: 

 • niemowlętom powyżej 2 mies. życia,
 • dzieciom i osobom dorosłym narażonym na ryzyko inwazyjnej choroby meningokokowej, z bliskim kontaktem z chorym lub materiałem zakaźnym (personel medyczny, pracownicy laboratorium), przebywającym w zbiorowiskach (przedszkola, żłobki, domy dziecka, domy studenckie, internaty, koszary), osobom z zachowaniem sprzyjającym zakażeniu (intymne kontakty z nosicielem lub osoba chorą, np. głęboki pocałunek), osobom podróżującym.
 • dzieciom i osobom dorosłym z wrodzonymi niedoborami odporności, z anatomiczną i czynnościową asplenią, zakażonym wirusem HIV, nowotworem złośliwym, chorobą reumatyczną, przewlekłą choroba nerek i wątroby, leczonym ekulizumabem (napadowa nocna hemoglobinuria, atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy), osobom leczonym immunosupresyjnie.
 • dzieciom w wieku od 2 mies. życia z grup ryzyka zaburzeń odporności oraz szczególnie narażonym na zachorowanie nastolatkom i osobom powyżej 65 roku życia.

Szczepienia przeciw meningokokom można realizować podając:

 • szczepionkę skoniugowaną od  ukończenia 2 miesiąca życia (monowalentna przeciw serogrupie C),
 • szczepionkę białkową (rDNA) od ukończenia 2 miesiąca życia (przeciw serogrupie B),
 • szczepionkę białkową od ukończenia 10 roku życia (przeciw serogrupie B),
 • szczepionkę skoniugowaną czterowalentną przeciw serogrupom A, C, W-135, Y od 2 miesiąca życia.

Program Szczepień Ochronnych na 2023 rok.

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2024
Materiały źródłowe
 • Granoff D.M., Pelton S., Harrison L.H.: Meningococcal vaccines. W: Plotkin S.A., Orenstein W.A., Offit P.A. (red.): Vaccines. Wyd. VI. Elsevier, 2013: 388–418
 • Zapobieganie zachorowaniom na chorobę meningokokową. Rekomendacje Komitetu Doradczego ds. Szczepień CDC w Atlancie (ACIP) (w jęz. angielskim), opubl. 27 maja 2005 r. MMWR 2005 / 54(RR07);1-21
 • Uaktualnienie zaleceń ACIP dotyczące powtórnego zaszczepienia osób z wydłużonym, wysokim ryzykiem zachorowania na inwazyjną chorobę meningokokową. MMWR 2009 / 58(37); 1042-1043.
 • Fakty na temat meningokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, przygotowane przez ekspertów WHO, w jęz. angielskim. Czytaj.
 • Informacje na temat choroby meningokokowej na stronach Europejkiego Centrum Chorób Zakaźnych (ECDC) w jęz. angielskim.
 • Invasive meningococcal disease – Annual Epidemiological Report for 2017
 • Informacje Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego, KOROUN. Czytaj.
 • Informacje nt. meningokoków, strona Departamentu Przeciwepidemicznego GIS.
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading