Anna Skoczyńska

Narodowy Instytut Leków,
Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej