Szczepionka przeciw cholerze

O chorobie

Co to jest cholera?

Cholera jest ostrą chorobą biegunkową wywoływaną przez bakterie tzw. przecinkowce cholery (Vibrio cholerae serogrupa O1 i O139). Do zakażenia dochodzi w skutek spożycia wody lub produktów spożywczych skażonych przecinkowcami cholery.

Okres wylęgania choroby jest bardzo krótki i wynosi od 2 godzin do 5 dni.

Na cholerę chorują zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Choroba charakteryzuje się zwykle nagłym pojawieniem się wodnistej biegunki, która może doprowadzić do silnego odwodnienia i śmierci. U około 75% osób zakażenie przebiega bezobjawowo. U osób tych przecinkowce cholery mogą być obecne w kale przez 7 do 14 dni (w rzadkich przypadkach do miesiąca), a wydalane do środowiska mogą stanowić źródło zakażenia.

Podstawą zapobiegania zakażeniom cholerą jest zapewnienie dostępu do czystej wody, przestrzeganie podstawowych zasad higieny oraz  zachowanie higieny żywności.

Jakie są objawy cholery?

Objawami typowej postaci choroby są:

  • biegunka o charakterze wodnisto-ryżowym, wydalana zwykle w ilości kilku, kilkunastu i więcej litrów na dobę,
  • obfite wymioty, bez nudności,
  • brak bólów brzucha i gorączki,
  • znaczne odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe powodujące suchość błon śluzowych i zmniejszenie elastyczności skóry, głos staje się ochrypły, zapadają się policzki i oczy,
  • mogą występować kurczowe bóle mięśni.

Jak poważne mogą być objawy cholery?

Wśród osób, u których występują objawy cholery, u 80% przebieg choroby ma charakter łagodny lub umiarkowany. W pozostałej grupie 10-20% chorych występuje ostra wodnista biegunka prowadząca do silnego odwodnienia, na skutek którego może dojść do ostrej niewydolności nerek, poważnych zaburzeń elektrolitowych i zgonu.

Śmiertelność wśród osób nieleczonych sięga 50-70%, a wśród prawidłowo leczonych około 1%.

Leczenie polega przede wszystkim na podawaniu nawadniających roztworów elektrolitów drogą doustną i dożylną. W ciężkich przypadkach podaje się również odpowiednie antybiotyki.

Jak wiele zachorowań na cholerę występuje w Polsce?

W Polsce zachorowania na cholerę występują niezwykle rzadko.

Ostatnie odnotowane pojedyncze przypadki tej choroby miały miejsce w 1981 roku, 1994 roku oraz 2005 roku i wystąpiły u osób, które powróciły z terenów występowania cholery (Azja, Afryka, Ameryka Środkowa).

W czerwcu 2019 roku potwierdzono przypadek cholery u marynarza pochodzącego z Indii, członka załogi jednego ze statków, który przypłynął do portu w Świnoujściu.

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2024
Materiały źródłowe
pokaż więcej