Szczepionka przeciw cholerze

Gdzie i jak często cholera występuje na świecie?

Według danych WHO w 2018 roku 34 kraje odnotowały łącznie 499 447 przypadków cholery i 2 990 zgonów. Współczynnik śmiertelności wynosił 0,6%.

W Europie cholera jest rzadką choroba podróżujących. W 2017 roku 5 krajów EU/EEA zgłosiło 17 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków cholery. Wszystkie te przypadki zostały zawleczone z terenów endemicznego występowania cholery (Afryka, Azja, Ameryka Środkowa).

Na mapie zaznaczono kraje gdzie odnotowywane są przypadki cholery.

Ostatnia pandemia cholery miała miejsce w 1961 roku w Południowej Azji, w 1971 w Afryce i w 1991 roku w Ameryce.

W 2015 roku wybuchła duża epidemia cholery w Tanzanii, która trwa do tej pory. Według danych WHO z 22 kwietnia 2016 r. odnotowano tam 24 108 przypadków, w tym 378 zgonów.

W roku 2015 odnotowano również epidemię cholery w Demokratycznej Republice Konga (prawie 20 000 przypadków) oraz w Iraku (prawie 3000 przypadków). Rok wcześniej, tj. w 2014 odnotowano prawie 600 przypadków cholery w Południowym Sudanie. Około 200 przypadków zarejestrowano w Meksyku w 2013 roku. Natomiast w 2012 roku epidemia cholery w Sierra Leone objęła prawie 20 800 przypadków.

Wcześniej odnotowano dużą epidemię cholery w 2009 roku w Zimbabwe oraz w 2010 roku na Haiti, gdzie na przestrzeni 1 roku odnotowano prawie 0,5 mln przypadków cholery i ponad 6 200 zgonów z powodu cholery.

Według danych WHO, w 2014 roku na świecie zarejestrowano 190 549 przypadków cholery, wśród których 2231 zakończyło się zgonem. Wśród wszystkich przypadków cholery 55% wystąpiło na kontynencie afrykańskim, 30% w Azji, a 15% na obszarze Ameryk.

W Europie w latach 2008-2012 (dane ECDC) odnotowano w sumie 118 przypadków cholery, z czego najwięcej tj. 83 w Wielkiej Brytanii. Wszystkie te przypadki zostały zawleczone z terenów endemicznych cholery (Afryka, Azja, Ameryka).

w 2023 roku WHO ocenia ryzyko zachorowań na cholerę na poziomie globalnym na bardzo wysokie.

W 2023 roku (do 24 kwietnia) największą liczbę nowych przypadków cholery zgłosiły: Pakistan, Bangladesz, Mozambik, Syria i Malawi.Najwięcej zgonów odnotowano w: Nigerii, Malawi, Mozambiku, Haiti i Kenii.

 

O szczepionce

Jakie rodzaje szczepionek przeciw cholerze są dostępne w Polsce?

W Polsce zarejestrowana jest inaktywowana szczepionka przeciw cholerze.

Szczepionka zawiera całe zabite temperaturą lub formaldehydem bakterie przecinkowca cholery – Vibrio cholerae O1 oraz oczyszczoną rekombinowaną podjednostkę toksyny cholerycznej CTB.

Szczepionka jest podawana doustnie jako zawiesina i granulat musujący.

Szczepionka pobudza powstawanie przeciwciał przeciw składnikom bakterii wywołującym cholerę, przeciw toksynie cholerycznej oraz przeciw szczepom Escherichia coli (ETEC), najczęstszemu czynnikowi biegunek podróżnych.

Kto i kiedy powinien zostać zaszczepiony przeciw cholerze?

Inaktywowana doustna szczepionka przeciw cholerze jest zalecana do stosowania w następujących sytuacjach:

  • dla dzieci powyżej 2 lat i dorosłych, którzy planują podróż lub dłuższy pobyt w kraju występowania cholery,
  • personelowi służby zdrowia, służb ratunkowych, itp. delegowanym w zagrożone tereny.

Podstawowe szczepienie dzieci w wieku od 2 do 6 lat obejmuje 3 dawki podawane doustnie w odstępie od 1 do 6 tygodni. Dawkę przypominającą podaje się po 6 miesiącach.
Dzieci powyżej 6 lat i osoby dorosłe otrzymują 2 dawki szczepionki w odstępie od 1 do 6 tygodni oraz dawkę przypominającą po 2 latach.

Ochrona po szczepieniu pojawia się po 1 tygodniu po zakończenia szczepienia podstawowego, dlatego wszystkie dawki szczepionki należy przyjąć przynajmniej 1 tydzień przed planowanym wyjazdem.

Szczepienie przeciw cholerze nie jest wymagane przy wjeździe do któregokolwiek kraju.

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2024
Materiały źródłowe
pokaż więcej