Jakie są plusy i minusy szczepionek?

Jak można sprawdzić nastroje dotyczące szczepień na świecie?

Vaccine Sentimeter to miejsce w Internecie, gdzie można sprawdzić analizę trendów dotyczących komunikacji na temat szczepień w mediach ogólnych oraz mediach społecznościowych. Strona pomaga zidentyfikować obszary, gdzie pojawia się niepokojący wzrost odsetka przeciwników szczepień w społeczeństwie.
Dane na mapie pochodzą z analizy blisko 100 000 artykułów związanych ze szczepieniami  oraz danych pozyskiwanych online, blogów, wyników dyskusji ekspertów czy oficjalnych zaleceń i raportów.
Pulpit nawigacyjny zawiera dane uzyskane w okresie od maja 2012 do listopada 2014.

Czy organizm małego dziecka jest przygotowany do walki z zagrożeniami w postaci bakterii i wirusów?

Organizm dziecka od urodzenia uczy się walczyć z zagrożeniami z zewnątrz, a szczególnie z drobnoustrojami i tylko dzięki temu może funkcjonować prawidłowo.

W ciągu pierwszych godzin po urodzeniu układ pokarmowy oraz układ oddechowy dziecka są natychmiast kolonizowane przez ogromną liczbę bakterii. Od tego momentu liczba bakterii w naszym organizmie przewyższa liczbę naszych komórek.

Maksymalna liczba antygenów w szczepionkach obowiązkowych podawanych niemowlęciu w czasie jednej wizyty to niewiele ponad 3000, jeżeli podajemy szczepionki obowiązkowe i zaledwie kilkadziesiąt antygenów jeżeli podajemy szczepionki wysokoskojarzone lub skoniugowane. Nasz układ immunologiczny jest przygotowany do ciągłego kontaktu z obcymi antygenami na powierzchni i wewnątrz naszego organizmu. Potrzebuje dobrej stymulacji do prawidłowej pracy. Alergie są często wynikiem zbyt małej stymulacji w naszym czystym środowisku zewnętrznym. Bakterie które znajdziemy w naszym organizmie raczej pomagają stymulować pracę i siłę działania układu immunologicznego, a nie go przeładowują. Nie znamy danych, które potwierdzałyby przeładowanie układu immunologicznego poprzez szczepienia.

 

Czy nie lepiej zaszczepić starsze dziecko kiedy jego układ odpornościowy będzie bardziej dojrzały?

Czy w szczepionkach mogą znaleźć się jakiekolwiek zanieczyszczenia?

Nie ma możliwości aby w szczepionkach znaleźć jakiekolwiek zanieczyszczenia. Przede wszystkim dlatego, że cały proces produkcji szczepionek przebiega w warunkach aseptycznych (jałowych). Dawki szczepionki podawane pacjentowi są przygotowywane w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Wszystkie wykorzystywane materiały muszą być wolne od potencjalnych zanieczyszczeń czynnikami obcymi. Cały proces wytwarzania przebiega zgodnie z zaakceptowanymi w czasie rejestracji szczepionki etapami. Jest szczegółowo kontrolowany przez instytucje zewnętrzne. Wytwórcy w procesie wytwarzania każdej szczepionki muszą się dostosować do restrykcyjnych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing Practice) i stosować ściśle określone badania kontroli jakości na wszystkich etapach produkcji szczepionki, ze szczególnym naciskiem na etapy badania materiałów wyjściowych, linii komórek do hodowli wirusów, które są źródłem antygenów, serii siewnych bakterii i wirusów szczepionkowych, kończąc na produkcie końcowym. Obowiązują restrykcyjne wymagania kontroli jakości. O skali tych badań świadczy chociażby fakt, że w czasie wytwarzania 1 serii szczepionki skoniugowanej przeciw pneumokokom, od początkowego etapu aż do czasu podania jej pacjentowi przeprowadzonych może być nawet około 400 różnych badan kontroli jakości. Stosowane są nowoczesne metody kontroli, tak aby wykryć wszystkie, nawet potencjalne czynniki obce w szczepionkach.

 

Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2021
Materiały źródłowe
  • van Wijhe i wsp. Effect of vaccination programmes on mortality burden among children and young adults in the Netherlands during the 20th century: a historical analysis. Lancet Infect Dis 2016 May;16(5):592-598.
  • Counting the impact of Vaccines. WHO. 22 April 2021.
pokaż więcej