Jakie są plusy i minusy szczepionek?

Czy mogę mieć pewność, że szczepionki są bezpieczne?

Współcześnie produkowane szczepionki są bardzo dokładnie sprawdzane na drodze badań przed ich zatwierdzeniem do stosowania u ludzi. Badania te obejmują zarówno badania laboratoryjne, badania na zwierzętach, jak i analizę bezpieczeństwa i skuteczności produktu sprawdzone w kolejnych fazach badań klinicznych na ludziach. Badania te są obowiązkowo przeprowadzane przez wytwórców szczepionek, a następnie ich wyniki są szczegółowo analizowane przez wyznaczone do tego celu instytucje rządowe (Europejską Agencję Leków, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).

Ocena jakości, bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek nie kończy się w chwili pojawienia się produktu na rynku. Przed dopuszczeniem na rynek każda seria danej szczepionki poddawana jest szczegółowym badaniom jakościowym, w niezależnym od wytwórcy laboratorium państwowym (w Polsce jest to Zakład Badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH), prowadzone są również wybiórcze jakościowe badania serii szczepionek dostępnych na rynku zlecone przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.
Monitorowane są niepożądane odczyny poszczepienne, zarówno miejscowe, w miejscu wstrzyknięcia preparatu, jak i ogólne dotyczące całego organizmu. Ta nieustająca obserwacja skutków szczepień już w okresie ich powszechnego stosowania pozwala na wykrycie bardzo rzadkich reakcji niepożądanych. W rzadkich przypadkach obserwacja niepożądanych odczynów poszczepiennych doprowadzała do wycofania preparatu, który okazywał się mniej bezpieczny, niż to wynikało z badań przeprowadzonych przed jego wprowadzeniem do programu szczepień.

W rezultacie wysokich wymagań jakie stawiane są preparatom szczepionkowym, szczepionki stosowane u nas w kraju są bezpieczne.

Pamietaj, że:

  • szczepionki są najbezpieczniejszym sposobem ochrony przed niebezpiecznymi chorobami,
  • należą do najdokładniej kontrolowanej grupy produktów leczniczych dostępnych na rynku,
  • podlegają rygorystycznej kontroli w czasie ich rejestracji i cały czas kontrolowane są wszystkie serie szczepionek wprowadzane na rynek.

 

Czy określono maksymalną liczbę antygenów, którą można podać w czasie wizyty szczepiennej?

Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2021
Materiały źródłowe
  • van Wijhe i wsp. Effect of vaccination programmes on mortality burden among children and young adults in the Netherlands during the 20th century: a historical analysis. Lancet Infect Dis 2016 May;16(5):592-598.
  • Counting the impact of Vaccines. WHO. 22 April 2021.
pokaż więcej