Jakie są plusy i minusy szczepionek?

Po co się szczepić skoro i tak można zachorować, przecież odporność nie utrzymuje się całe życie?

Szczepienia nie dają nam 100% gwarancji że choroba nie wystąpi. Jednak około 95% zaszczepionych choroby unika. Jeśli dziecko mimo szczepienia zachoruje, to choroba trwa krócej, przebiega łagodniej. Zdecydowanie rzadziej występują powikłania i konieczność hospitalizacji. Po niektórych szczepionkach odporność jest długotrwała i nie rekomenduje się dawek przypominających. Czas utrzymywania się odporności po innych szczepionkach zapewniają dawki przypominające (np. szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi).

Czy szczepienia są konieczne, przecież choroby można leczyć antybiotykami lub innymi lekami?

Przebieg choroby jest nieprzewidywalny. Narasta oporność na antybiotyki. Ciężkie zakażenia pneumokokowe coraz częściej wywołują bakterie pneumokoki oporne na antybiotyki. W przypadku sepsy pneumokokowej lub meningokokowej nawet szybkie podanie antybiotyku może nie uratować pacjenta. Nie ma leków przeciw wirusowi odry, świnki, różyczki, poliomyelitis, kleszczowemu uapalenia mózgu. Podanie leku przeciwwirusowego w ospie wietrznej nie zapobiega powikłaniom bakteryjnym i neurologicznym.

Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2021
Materiały źródłowe
  • van Wijhe i wsp. Effect of vaccination programmes on mortality burden among children and young adults in the Netherlands during the 20th century: a historical analysis. Lancet Infect Dis 2016 May;16(5):592-598.
  • Counting the impact of Vaccines. WHO. 22 April 2021.
pokaż więcej