Szczepionka przeciw wzw A

Kto nie powinien zostać zaszczepiony przeciw wzw A?

Przeciwwskazaniem do szczepień przeciw wzw A są:

  • nadwrażliwość na którykolwiek składnik szczepionki,
  • reakcja anafilaktyczna po podaniu poprzedniej dawki szczepionki,
  • ciężka choroba lub przesłanki, że może się ona rozwinąć,
  • choroba przebiegająca z gorączką lub zaostrzenie choroby przewlekłej jest wskazaniem do przesunięcia szczepienia do czasu ustąpienia objawów i poprawy stanu zdrowia pacjenta.

Jakie jest ryzyko związane z zaszczepieniem przeciw wzw A?

Szczepionki przeciw wzw A uznaje się za bardzo bezpieczne.
Najczęstszymi, miejscowymi odczynami po podaniu szczepionki są zaczerwienienie, obrzęk i bolesność w miejscu podania (u 20-40% szczepionych).
U ok. 15% szczepionych mogą występować objawy ogólne o niewielkim nasileniu takie jak ból głowy, u mniej niż 10% szczepionych może występować przejściowa gorączka i objawy ze strony układu pokarmowego.

Jakie szczepionki przeciw wzw A są zarejestrowane w Polsce?

Do szczepionek monowalentnych przeciw wzw A należą:

1. Szczepionka: AVAXIM 
Typ szczepionki: szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A inaktywowana, adsorbowana
Antygen: inaktywowany wirus zapalenia wątroby typu A,
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Pasteur S.A.,  Francja
Postać: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce,
Dawka: 0,5 ml;

2. Szczepionka: HAVRIX ® Adult 
Typ szczepionki: szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A inaktywowana, adsorbowana
Antygen: inaktywowany wirus zapalenia wątroby typu A,
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Biologicals S., Belgia
Postać: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce,
Dawka: 1 ml dla dorosłych;

3. Szczepionka: HAVRIX ® 720 Junior
Typ szczepionki: szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A inaktywowana, adsorbowana
Antygen: inaktywowany wirus zapalenia wątroby typu A,
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Biologicals S., Belgia
Postać: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce,
Dawka: 0,5 ml dla dzieci;

Do szczepionek poliwalentnych należy:

4. Szczepionka:  Twinrix® Adult 
Typ szczepionki: szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A inaktywowana i wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B, adsorbowana
Antygeny: wirus zapalenia wątroby typu A i antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg),
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgia
Postać: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce,
Dawka: 1 ml

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2023
Materiały źródłowe
  • World Health Organization. WHO position paper on hepatitis A vaccines – June 2012. Weekly Epidemiological Record.  2012;28-29(87):261–276.
  • Bakker M. i wsp. Immunogenicity, effectiveness and safety of combined hepatitis A and B vaccine: a sytematic literature review.  Expert Review of Vaccines, 2016, 15, 829-51.
  • Averhoff F.M., Khudyakov Y., Nelson N.P. Hepatitis A vaccine. w: Plotkin’s Vaccines. red. Plotkin S., Orenstein W., Offit P., Edwards M. wyd. VII. 2018.
  • Raczniak G.A. i wsp. Duration of protection against hepatitis A for the current two-dose vaccine compared to a three-dose vaccine schedule in children. Vaccine, 2013, 31, 2152-5.
  • Bakker M. i wsp. Immunogenicity, effectiveness and safety of combined hepatitis A and B vaccine: a sytematic literature review.  Expert Review of vaccines, 2016, 15, 829-51.
  • Polański P., Kucharczyk B., Kondej B., Cielebąk E., Kucharczyk A., Sadkowska-Todys M. Hepatitis in Poland in 2017- epidemic increase cases. Przegl Epidemiol 2019;73(4): 487-497.
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading