Co to jest szczepionka?

Na czym polega odporność poszczepienna?

Podobnie jak ćwiczenia budują mięśnie, tak szczepionki przygotowują układ odpornościowy, aby był sprawny, silny i gotowy do walki z bakterią lub wirusem wywołującym chorobę zakaźną.

Układ odpornościowy to niezwykle złożony zbiór komórek, białek i chemicznych mediatorów, który chroni organizm przed obcymi bakteriami i wirusami. W immunologii substancja, która może wywołać odpowiedź immunologiczną, jest nazywana antygenem. Niezależnie od tego, w jakiej postaci występuje w szczepionkach (jako fragment wirusa, bakterii, unieczynniona toksyna, oczyszczone białko, polisacharydy, materiał genetyczny kodujący informację o wytwarzaniu antygenu), czy drogi podania (wstrzyknięcie, donosowo, doustnie), finalnie jego podanie w szczepionce prowadzi do wytworzenia odpowiedzi układu odpornościowego.

Pierwszy kontakt z antygenem (podanym w szczepionce) pobudza komórki układu odpornościowego do produkcji swoistych przeciwciał. Dzięki czemu jest on silniejszy, szybszy i bardziej wydajny, jeśli w przyszłości (drugi kontakt z antygenem) dojdzie do zakażenia/kontaktu z bakterią lub wirusem.

Widzimy to w pierwotnej i wtórnej odpowiedzi na antygen – ilość przeciwciał jest większa i szybciej wzrasta po drugiej ekspozycji na antygen.

W wyniku rozwoju pierwotnej odpowiedzi poszczepiennej w surowicy szczepionej osoby pojawiają się swoiste, skierowane przeciw danemu patogenowi, przeciwciała w klasie IgM, IgG oraz IgA. Powstają również komórki pamięci immunologicznej, które zapewniają długotrwały efekt ochronny szczepienia.

Po ponownym kontakcie z antygenem, komórki pamięci immunologicznej prowadzą do powstania wtórnej, poszczepiennej odpowiedzi odpornościowej. Odpowiedź ta charakteryzuje się szybkim wytworzeniem swoistych przeciwciał przede wszystkim w klasie IgG, które uniemożliwiają rozwój choroby.

Pierwotna odpowiedź immunologiczna

  • Szybki, ale niewielki wzrost poziomu przeciwciał IgG.
  • Najwyższy poziom przeciwcial po ok. 4 tyg. od szczepienia.
  • Gwałtowny spadek stężenia przeciwciał.
  • Powrót do poziomu wyjściowego.

Wtórna odpowiedź immunologiczna

  • Po podaniu dawki przypominającej – gwałtowny wzrost (pamięć immunologiczna).
  • Maksymalny wzrost poziomu przeciwcial specyficznych, krótkożyjących.
  • Stabilizacja odporności dzięki długoterminowym przeciwciałom IgG.

W jakim czasie po szczepieniu powstaje odporność?  

Wytworzenie odporności po szczepieniu wymaga czasu. Organizm po każdym szczepieniu (podanej dawce) potrzebuje około 2 tygodni na wytworzenie maksymalnej możliwej odporności.

Dlaczego nabycie odporności poprzez szczepienie jest bezpieczniejsze niż choroba?  

Podstawowe znaczenie ma stwierdzenie, że układ odpornościowy zdrowych ludzi, także dzieci ma zdolność do odpowiedzi na każde potencjalne zakażenie. Szczepienia stymulują własną, swoistą odporność w stosunku do wybranych drobnoustrojów chorobotwórczych – ich celem jest uzyskanie nabytej odporności przeciwzakaźnej, która przypomina naturalną odporność nabytą po zakażeniu. Podobną odporność przeciw chorobom zakaźnym można zatem uzyskać w wyniku naturalnego zakażenia i przechorowania choroby lub w następstwie szczepienia. W obu przypadkach odporność jest wynikiem działania naturalnych mechanizmów immunologicznych. W przypadku szczepienia „sztuczny” jest tylko kontrolowany sposób kontaktu z zabitym lub osłabionym drobnoustrojem zamiast zjadliwym. Natomiast z zachorowaniem wiąże się ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia i rozwoju powikłań choroby, natomiast poważne objawy niepożądane po szczepieniach występują bardzo rzadko i wyjątkowo zagrażają życiu lub zdrowiu dziecka. Uzyskanie odporności nabytej w wyniku szczepienia jest więc znacznie bezpieczniejsze niż w następstwie „naturalnego” zachorowania.

 

Nie potwierdzono aby szczepienia zaburzały układ odporności.

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2024
Materiały źródłowe
  • Ślusarczyk J. „Charakterystyka szczepionek”, „Wakcynologia” (pod red.) Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A., α-medica Press, 2007, str. 63-67.
pokaż więcej