Szczepionka przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu

Jakie szczepionki są zarejestrowane w Polsce?

W Polsce dostępny jest jeden preparat szczepionki przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu:

Nazwa: IXIARO

Typ szczepionki: szczepionka przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu

Antygeny: inaktywowany wirus japońskiego zapalenia mózgu, adsorbowany na wodorotlenku glinu

Podmiot odpowiedzialny: Novartis Vaccines and Diagnostics, Włochy

Postać: zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych

Dawka: 0,5 ml

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2022
Materiały źródłowe
  • Medycyna Podróży – Grzegorz Carowicz/Ernest Kuchar
  • Wakcynologia praktyczna – Dorota Mrożek – Budzyn
  • Europejska Agencja Leków. EPAR.
  • Mikrobiologia lekarska – Kayser/Eckert
  • Halstead S.B., Hills S.L., Dubischar K. Japanese encephalitis vaccines. w: Plotkin’s Vaccines, ed. Plotkin S., Orenstein W., Offit P., Edwards K.M. 7th edition, 2017, str. 511-548.
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading