Pierwsze opublikowane wyniki potwierdzają efektywność szczepień przeciw COVID-19 prowadzonych w Izraelu

Opublikowano w dniu: 25 lutego 2021

24 lutego 2021 roku w czasopiśmie The New England Journal of Medicine opublikowano pierwsze wyniki efektywności szczepionki mRNA BNT162b2 firm Pfizer/BioNTech podawanej w masowym programie szczepień w Izraelu. Wykorzystano dane z największej izraelskiej instytucji opieki zdrowotnej. Dane efektywności (rzeczywistej skuteczności) szczepień przeciw COVID-19 z Izraela potwierdzają wysoką skuteczność szczepionki mRNA firm BioNTech/Pfizer ocenioną w badaniach klinicznych.

Na świecie prowadzone są masowe szczepienia przeciw COVID-19. Poznajemy pierwsze oceny efektywności szczepień, czyli skuteczności szczepionki podawanej w warunkach rzeczywistych. Prezentowane badanie dotyczy osób zaszczepionych w Izraelu w okresie od 20 grudnia 2020 r. do 1 lutego 2021 r. Badanie obejmuje łącznie blisko 1 200 000 osób, w tym 596 618 osób z grupy badanej (zaszczepionej) i 596 618 osób z grupy kontrolnej (niezaszczepionej). W obu grupach średni wiek uczestników wynosił 45 lat. Oceniano skuteczność rzeczywistą w ochronię przed bezobjawowym zakażeniem SARS-CoV-2, objawami COVID-19, hospitalizacją, ciężkim przebiegiem COVID-19 i zgonem z powodu COVID-19. Ocena dotyczy wyników badań uzyskanych w 14- 20 dniu po pierwszej dawce i 7 lub więcej dniach po drugiej dawce.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że wśród zaszczepionych odnotowano:

  • mniej przypadków zakażeń SARS-CoV-2

o 46% (95% CI:40-51), ocena 14-20 dni po pierwszej dawce,

o 92% (95% CI:88-95), ocena 7 lub więcej dni po drugiej dawce,

  • mniej przypadków objawowego COVID-19

o 57% (95% CI:50-63), ocena 14-20 dni po pierwszej dawce,

o 94% (95% CI:87-98), ocena 7 lub więcej dni po drugiej dawce,

  • mniej przypadków hospitalizacji z powodu COVID-19

o 74% (95% CI:56-86), ocena 14-20 dni po pierwszej dawce,

o 87% (95% CI:55-100), ocena 7 lub więcej dni po drugiej dawce,

  • mniej przypadków ciężkiego przebiegu COVID-19

o 62% (95% CI:39-80), ocena 14-20 dni po pierwszej dawce,

o 92% (95% CI:75-100), ocena 7 lub więcej dni po drugiej dawce,

  • mniej zgonów z powodu COVID-19

o 72% (95% CI:19-100), ocena 14-20 dni po pierwszej dawce,

Efektywność szczepienia w różnych grupach wieku w odniesieniu do zakażeń bezobjawowych i objawowych była podobna. Uzyskano nieco niższą skuteczności szczepionki u osób z wieloma współistniejącymi chorobami.

Uzyskane wyniki efektywności szczepionki BNT162b2 mRNA podawanej w ogólnokrajowym masowym programie szczepień wskazują, że szczepionka jest skuteczna w ochronie przed zgonem z powodu COVID-19, hospitalizacją i ciężkim przebiegiem COVID-19, objawami COVID-19, zakażeniem SARS-CoV-2. Uzyskano wyniki zgodne z wynikami badania klinicznego z randomizacją.

Analiza potwierdza efektywność szczepień przeciw COVID-19 prowadzonych w Izraelu.

Dane efektywności (rzeczywistej skuteczności) szczepień przeciw COVID-19 z Izraela potwierdzają wysoką skuteczność szczepionki mRNA firm BioNTech/Pfizer ocenioną w badaniach klinicznych.

Materiały źródłowe

Dagan N. i wsp. BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting. NEJM. February 24, 2021. 

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading